Europejskie mięso

Europejskie mięso wołowe

W ujęciu globalnym, według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), światowa produkcja mięsa w 2016 roku nieznacznie wzrosła do 319,8 milionów ton, czyli o 0,2% w porównaniu do 2015 roku. Prognozy przewidują natomiast bardziej zdecydowany wzrost w kontekście …

Czytaj więcej ›

Europejskie tradycje produkcji mięsa

Techniki przyrządzania mięsa znane są człowiekowi od czasów prehistorycznych. Pierwsze przepisy związane z jego obróbką datowane są na okres Imperium Rzymskiego. Jednak, według historyków, metod solenia i suszenia mięsa Rzymianie nauczyli się od wyedukowanych kulinarnie Galów i Celtów. Przez kol…

Czytaj więcej ›

Europejskie standardy jakości

GHP (Good Hygienic Practice), Dobra Praktyka Higieniczna Określone działania i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywien…

Czytaj więcej ›

Europejskie mięso w zbilansowanej diecie

Czy mięso i zrównoważona dieta mogą iść w parze? I w końcu, jak wprowadzić mięso do naszej codziennej diety? Polecamy krótki poradnik Zasmakuj w Europie! Podstawowe informacje o wartościach odżywczych mięsa Mięso wysokiej jakości to cenne źródło witamin z grupy B (szczególnie B12, B1, B2 i B3…

Czytaj więcej ›