Czas na trzeci rok kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”

Kampania promocyjno-informacyjna, pt. „Zasmakuj w Europie” to 3-letnia inicjatywa, której celem jest promocja europejskiego mięsa wołowego w Turcji. Na ostatni roku jej trwania, organizatorzy zaplanowali szereg intensywnych działań, skierowanych do przedstawicieli tureckiego sektora mięsnego. Aktywna komunikacja z mediami, kampania reklamowa, panel dyskusyjny na temat europejskiej wołowiny i udział w targach branżowych – to najważniejsze punkty strategii kampanii w 2017 roku.

Projekt pt. „Zasmakuj w Europie” powstał z inicjatywy Związku „Polskie Mięso” i został zainaugurowany w styczniu 2015 roku. Dotychczas zrealizowano, między innymi dwie kampanie prasowe w tureckich mediach branżowych, panel dyskusyjny i konferencję prasową w ramach udziału w targach WorldFood w Stambule oraz wizytę studyjną dla przedstawicieli rynku tureckiego w Polsce. Powstała również publikacja, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji”, przygotowana przez organizatorów programu we współpracy z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą. Celem powziętych aktywności jest stałe poszerzanie zasięgu kampanii oraz kształtowanie relacji biznesowych pomiędzy europejskimi producentami i przedstawicielami rynku tureckiego.

W projektowaniu strategii kampanii, obok komunikacji kluczowych wyróżników europejskiej wołowiny oraz polityki rolnej Wspólnoty, staramy się ciągle poznawać oczekiwania tureckich konsumentów i specyfikę tamtejszego rynku. Bazując na 2-letnich doświadczeniach oraz wsparciu merytorycznym naszych partnerów, w trzecim roku kampanii chcemy połączyć szereg intensywnych działań edukacyjno-informacyjnych z bezpośrednimi spotkaniami oraz udziałem w kluczowych targach branży spożywczej w Turcji. Zależy nam na pielęgnowaniu już wypracowanych relacji i sukcesywnym budowaniu kolejnych, które będą stanowić fundament współpracy biznesowej, również po zakończeniu kampanii – wyjaśnia Witold Choiński, Prezes Związku „Polskie Mięso”.

Trzeci rok kampanii to kontynuacja strategii komunikacji i cykl spotkań bezpośrednich w Turcji. Po raz kolejny zrealizowana zostanie kampania prasowa w tureckich mediach branżowych, bieżącej aktualizacji podlegać będzie również oficjalna strona kampanii zasmakujweuropie.com oraz obszar relacji z mediami. Dodatkowo, we wrześniu 2017 roku, organizatorzy planują udział w targach spożywczych na terenie Turcji, podczas których chcą zorganizować między innymi panel dyskusyjny na temat kampanii. Wydarzenie stanowi również doskonałą okazję do rozmów biznesowych pomiędzy europejskimi i tureckimi przedsiębiorcami. Podczas spotkań planowana jest także degustacja dań, przygotowanych na bazie europejskiej wołowiny, przez wyśmienitych kucharzy kampanii. Wsparcie merytoryczne dla działań zapewnia Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, organizacja, która odznacza się wieloletnim doświadczeniem we współpracy z rynkiem tureckim.

Zdajemy sobie sprawę, że w czasie 3 lat nie jesteśmy w stanie kompletnie zmienić lub zbudować od podstaw wizerunku europejskiego mięsa na rynku tureckim. Jednocześnie, poprzez intensywną pracę możemy kształtować jego postrzeganie, diagnozować potencjalne obszary współpracy i zachęcać do dyskusji na tym polu. Jako organizatorzy, wiemy, że oferujemy wysokiej jakości bezpieczny produkt, który cechuje pełna transparentność i walory smakowe. Poprzez komunikaty kampanii pt. „Zasmakuj w Europie” i otwartość komunikujemy, że jesteśmy gotowi na prowadzenie wieloletniej współpracy biznesowej – podsumowuje Witold Choiński ze Związku „Polskie Mięso”.

Działania wokół kampanii pt. „Zasmakuj w Europie” planowane są do stycznia 2018 roku. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem http://www.zasmakujweuropie.eu/

...

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt.,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków. Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/

Prognozy Komisji Europejskiej dla europejskiego rynku wołowego na lata 2016-2026

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie oraz ich dochodów sukcesywnie rośnie poziom eksportu mięsa, pochodzącego z krajów UE. Wynik ten potwierdzają prognozy, według których, światowa konsumpcja mięsa w okresie 2016-2026 wzrośnie o 13,5%.

W przypadku wołowiny, którego produkcja na terenie Wspólnoty jest nadal generowana głównie przez rozwój stad mlecznych, po wzroście w 2015 i 2016 roku, oczekuje się, że powolnego powrotu do długoterminowej tendencji spadkowej. Według danych Komisji Europejskiej, produkcja wołowiny wzrosła w 2016 roku o 3,3% i pozostanie na podobnym poziomie w 2017 roku. W pierwszej połowie 2016 roku zanotowano również wzrost poziomu eksportu żywych zwierząt o 34% oraz mięsa o 17%, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Najpopularniejsze kierunki handlowe to Turcja, Liban i Izrael. Eksperci unijni nie są w stanie dokładnie określić, czy dostęp do tych rynków zostanie utrzymany, ze względu na rosnącą konkurencję ze strony innych graczy. Szacuje się również spadek importu europejskiej wołowiny ze strony Rosji. Z kolei do listy najbardziej obiecujących rynków eksportowych, specjaliści wymieniają: kraje Azji (Hong Kong, Chiny, Filipiny, Tajlandia i Korea Południowa) i Bliskiego Wschodu.

W przypadku spożycia mięsa w UE, 90% całkowitej produkcji unijnej trafia do konsumentów na terenie Wspólnoty. W przypadku wołowiny aktualne ogólne spożycie kształtuje się na poziomie 11 kg na osobę. Po 2016 roku przewidywany jest spadek tych wartości, osiągając poziom ok. 10.2 kg na mieszkańca w roku 2026[1].


[1] EU AGRICULTURAL OUTLOOK Prospect for the EU agricultural markets and income, December 2016 2016-2026