Europejska wołowina coraz częstszym tematem w tureckich mediach

Według wyników badania zrealizowanego po pierwszym roku kampanii „Zasmakuj w Europie”, wołowina to chętnie wybierane przez mieszkańców Turcji mięso, którego zakup deklaruje 90% ankietowanych. Pomimo popytu, głównie na produkty rodzimej produkcji, w opinii publicznej coraz częściej pojawia się wątek europejskiego mięsa wołowego, z którym zetknęło się w ostatnim czasie prawie 20% respondentów. Organizatorzy kampanii, w drugim roku jej trwania chcą przekonać odbiorców rynku tureckiego, że decydując się na mięso pochodzące z Europy otrzymują zawsze wysokiej jakości, powtarzalny produkt, który znakomicie sprawdzi się również w przyrządzaniu dań lokalnej kuchni.

Celem trzyletniej kampanii „Zasmakuj w Europie” jest promocja europejskiego mięsa wołowego, a także zbudowanie świadomości na temat jego walorów smakowych, bezpieczeństwa i restrykcyjnych standardów produkcji, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Cykliczne badania realizowane w grupie tureckich odbiorców pozwalają organizatorom mierzyć efektywność prowadzonych działań oraz pomagają w podejmowaniu kierunku kolejnych inicjatyw promocyjnych. W ubiegłym roku, komunikacja wokół kampanii „Zasmakuj w Europie” koncentrowała się głównie na przedstawieniu założeń i celów projektu, a także zbudowaniu relacji z przedstawicielami rynku tureckiego, przede wszystkim z liderami opinii i grupą handlową. Publikacje na temat europejskiej wołowiny można było znaleźć w prasie branżowej oraz na stronach internetowych, podejmujących tematykę sektora spożywczego.

Dowodem skuteczności zeszłorocznych decyzji są wyniki badań, według których prawie 20% ankietowanych zetknęło się w ostatnim czasie z tematyką europejskiej wołowiny, a prawie 60% zauważyło ten wątek w tureckich mediach. Możemy śmiało powiedzieć, że po ponad roku intensywnej współpracy z dziennikarzami i regularnej komunikacji, zagadnienie europejskiego mięsa udało się zainicjować w świadomości branży i opinii publicznej – komentuje Katarzyna Oponowicz, dyrektor biura Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie”.

Pomimo, coraz częstszych informacji na temat europejskiej wołowiny, mieszkańcy Turcji nadal z rezerwą podchodzą do zagranicznego mięsa. Chociaż ponad 90% osób deklaruje zakup wołowiny podczas przygotowywania dań, średnio tylko 6% decyduje się na wybór tej z importu. Nieco korzystniej prezentują się wyniki związane z efektami kampanii. Pod wpływem zeszłorocznych przekazów, 8% respondentów kupuje więcej europejskiego mięsa wołowego, a 15% ankietowanych przedstawicieli grupy handlowej, próbowało nawiązać kontakty z unijnymi dostawcami.

Od początku decyzji o realizacji kampanii zdawaliśmy sobie sprawę, że turecki rynek będzie wymagał od nas długofalowych działań, które pozwolą na zbudowanie zaufania oraz sprostanie oczekiwaniom tureckich odbiorców. Naszym celem w 2016 roku jest konsekwentne pozycjonowanie i eksponowanie gwarantowanej, powtarzalnej jakości mięsa, poprzez podkreślanie aspektów bezpieczeństwa oraz pełnej transparentności jego produkcji. Standardy te, zapewniają finalnym konsumentom produkt, charakteryzujący się doskonałym smakiem, który znakomicie sprawdzi się w daniach tureckiej kuchni – podsumowuje Katarzyna Oponowicz.

Organizatorzy kampanii „Zasmakuj w Europie” w ramach tegorocznych działań, planują kolejną edycję kampanii informacyjnej w prasie branżowej, wizytę studyjną przedstawicieli rynku tureckiego w Polsce oraz przygotowanie specjalnego opracowania, dedykowanego współpracy turecko-europejskiej, w obszarze sektora mięsa wołowego.

Więcej na temat kampanii można przeczytać na stronie internetowej www.zasmakujweuropie.eu.

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków. Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/

Współpraca międzynarodowa w Unii Europejskiej

Aktywność krajów Unii Europejskiej w obszarze współpracy międzynarodowej kształtowana jest przede wszystkim w oparciu o trzy podstawowe filary:

1. Udział w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy poszczególnych krajów, wzmacnianie ich pozycji oraz udział w międzynarodowym podziale pracy, co zapewnia dostęp unijnym przedsiębiorcom do innych rynków gospodarczych.

2. Intensyfikacja kontaktów gospodarczych z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi, w oparciu o umowy dotyczące współpracy gospodarczej i ochrony inwestycji, które stanowią potwierdzenie gotowości wzajemnej wymiany informacji, rozwoju struktur promocyjno-informacyjnych, a także tworzą podstawy do funkcjonowania międzyrządowych organów do spraw współpracy gospodarczej.

3. Aktywna współpraca gospodarcza w ramach organizacji międzynarodowych.