Europejska wołowina podbija rynek turecki

Według danych Komisji Europejskiej, ponowne otwarcie rynku tureckiego, ma zdecydowany wpływ na poprawę dynamiki handlu z krajami Wspólnoty, w sektorze mięsa wołowego. Tureccy importerzy coraz częściej wybierają europejskie mięso doceniając jego walory smakowe, restrykcyjne zasady obowiązujące na każdym etapie procesu produkcji oraz korzystny stosunek jakości do ceny. Szansą na utrzymanie długofalowej współpracy w tym obszarze jest kampania „Zasmakuj w Europie”, której celem jest zbudowanie platformy wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską i Turcją.

Turcja, obok Libanu, stanowi jeden z najważniejszych kierunków eksportu żywca dla krajów UE. Ponowne otwarcie tego rynku w 2015 roku, pozwoliło na zwiększenie wywozu żywca na poziomie 60%. Pierwsza połowa 2016 roku, ze wzrostem eksportu o niemal 72% (w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku) okazała się dla europejskich producentów jeszcze bardziej korzystna. Według prognoz Komisji Europejskiej, w kolejnych latach dynamika handlu z Turcją będzie sukcesywnie maleć, na co wpływ mają coraz większe możliwości produkcyjne tureckich rolników, a tym samym spadek cen rodzimego mięsa wołowego. Jednocześnie wymiana handlowa, pomimo przewidywanych strat, nadal pozostanie na dość wysokim poziomie ponad 130 000 ton rocznie[1]. W utrzymaniu długofalowej współpracy biznesowej pomaga, m.in. kampania „Zasmakuj w Europie”.

Mamy nadzieję, że dzięki działaniom kampanii skierowanym do tureckich przedsiębiorców, mediów i konsumentów, tematyka europejskiego mięsa wołowego stanie się integralną częścią debaty publicznej, co z kolei będzie rzutowało na stały wzrost zainteresowania w obszarze handlu. Współcześni, wymagający konsumenci oczekują od producentów wysokiej jakości produktu, dlatego na każdym etapie kampanii podkreślamy wizualne i sensoryczne zalety europejskiej wołowiny, jej walory odżywcze, a także odpowiednim poziom kruchości, marmurkowatości i soczystości mięsa. Rosnący wzrost eksportu naszego mięsa jest dowodem na zbudowanie zaufania wśród tureckich importerów i konsumentów – podkreśla Witold Choiński, prezes Związku „Polskie Mięso”, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie”.

Smakowitość mięsa zależy między innymi od rasy i sposobu żywienia bydła, rodzaju mięśnia, czy przebiegu procesu poubojowego dojrzewania, ale także od warunków przechowywania i sposobu obróbki cieplnej mięsa. Wybierając europejską wołowinę, konsument już na etapie zakupu, ma pewność, że dzięki restrykcyjnym normom oraz obowiązkowi transparentności produkcji, mięso odznacza się odpowiednimi walorami. Wymagania sanitarne i produkcyjne stawiane europejskim rolnikom przez struktury unijne są jednocześnie szansą zbudowania wyjątkowej przewagi konkurencyjnej oraz nawiązania wieloletnich relacji biznesowych, z przedstawicielami rynków takich jak Turcja.

W perspektywie kolejnych lat, połączenie działań wspierających handel i budowanie świadomości walorów europejskiego mięsa wołowego, takich jak kampania „Zasmakuj w Europie” oraz prowadzenie aktywnych negocjacji znoszących bariery ekonomiczne pomiędzy konkretnymi rynkami, stanowić może przyszłość europejskiego eksportu wysokiej jakości mięsa wołowego – podsumowuje Witold Choiński, prezes Związku „Polskie Mięso”, organizatora kampanii „Zasmakuj
w Europie”.

Więcej na temat kampanii „Zasmakuj w Europie” można znaleźć na stronie internetowej www.zasmakujweuropie.eu

...

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’.

Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków.

Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’.

Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/

Prognozy Komisji Europejskiej dla rynku wołowiny w Unii Europejskiej

Rezultaty w obszarze produkcji i eksportu mięsa wołowego w pierwszej połowie 2016 roku zostały uznane przez Komisję Europejską za obiecujące. Produkcja wołowiny w UE, w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku, wzrosła o 2%, w stosunku do analogicznego okresu w 2015. Intensyfikacja widoczna jest zwłaszcza w krajach UE-N13, kształtując się na poziomie 13%. W ujęciu całorocznym, wzrost produkcji szacowany jest na poziomie 2,2% do końca 2016 roku, a jego kontynuacja do rezultatu 2,4%, na początku 2017. Za optymistyczne wyniki odpowiedzialny jest przede wszystkim wzrost wolumenu ubojów oraz dynamiczny poziom eksportu żywych zwierząt. Tylko w pierwszym kwartale 2016 roku wzrósł on o 30%, w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku. Do najpopularniejszych kierunków eksportowych można zaliczyć kraje takie jak Turcja (100 000 sztuk) i Liban (45000 sztuk). W związku z dużym zapotrzebowaniem na mięso wołowe w tym regionie, Komisja Europejska szacuje, że eksport żywca wzrośnie w 2016 roku o kolejne 12% i osiągnie stabilizację w 2017 roku, do stopnia prawie 200 000 ton. W pierwszym kwartale 2016 roku zanotowano również wzrost eksport europejskiego mięsa wołowego, o całe 10%. W aspekcie cen zaobserwowano spadek we wszystkich kategoriach bydła, co wraz z restrukturyzacją przemysłu mleczarskiego może mieć znaczący wpływ na spadek cen mięsa wołowego. Długoterminowa perspektywa uwzględnia jednak duży popyt generowany głównie przez kraje azjatyckie i Stany Zjednoczone, który może rzutować na stabilizację cen w niedalekiej przyszłości[1].


[1] European Commission, Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets – Summer 2016


[1] Short-Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets in 2016 and 2017, Winter 2016