Europejskie mięso na targach Food Istanbul

Kampania, pt. „Zasmakuj w Europie” już we wrześniu weźmie udział w targach Food Istanbul. W trakcie 4-dniowego wydarzenia, organizatorzy zaplanowali działania informacyjne na stoisku, panel dyskusyjny z lunchem i spotkania z mediami. Targi będą również doskonałą okazją do nawiązywania relacji handlowych oraz degustacji potraw, przygotowanych na bazie europejskiej wołowiny.

Strategicznym założeniem kampanii promocyjno-informacyjnej, pt. „Zasmakuj w Europie” jest zwiększenie poziomu sprzedaży europejskiego mięsa wołowego poprzez budowanie pozytywnego wizerunku i wiedzy na jego temat, szczególnie w obszarze B2B oraz w grupie liderów opinii. Zgodnie z założeniami projektu, w trakcie trzeciego roku działań, przedstawiciele organizatorów już po raz drugi będą reprezentować kampanię na wybranym wydarzeniu branży spożywczej w Turcji. Tym razem zdecydowano się na targi Food Istanbul.

W procesie wyboru skupiliśmy się na wydarzeniach, które oprócz promocji samej żywności, kładą nacisk na budowanie relacji biznesowych. Jako reprezentanci europejskich producentów aktywnie szukamy kolejnych partnerów, których wsparcie pozwoli nam na sukcesywne budowanie zaufania, najpierw wśród tureckich handlowców, mediów i organizacji branżowych, a następnie konsumentów. Wierzymy, że edukacja i współpraca pomagają niwelować bariery handlowe – opisuje Witold Choiński, prezes związku Polskie Mięso, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie”.

Targi Food Istanbul odbywają się w Stambule od 20 do 23 września 2017 r. Na powierzchni 60 000 m2 hali CRN Expo zaplanowano udział 1000 firm z całego świata oraz 35 000 odwiedzających. Jak deklarują organizatorzy targów, wydarzenie koncentruje się na łączeniu różnych podmiotów biznesowych i tworzeniu platformy wymiany handlowej w sektorze przemysłu spożywczego. Oprócz stoiska kampanii „Zasmakuj w Europie” przewidziano panel dyskusyjny i spotkania z przedstawicielami mediów branżowych.

Rynek turecki ze względu na duże zapotrzebowanie na mięso wołowe i niewystarczający poziom produkcji rodzimej to dla nas niezwykle atrakcyjna destynacja. Podczas targów planujemy rzetelną kampanię informacyjną oraz degustację dań, przygotowanych przez wyśmienitego szefa kuchni na bazie europejskiej wołowiny. Z pomocą specjalistów branżowych, podczas panelu dyskusyjnego oraz rozmów z mediami, chcemy omówić kluczowe zagadnienia związane z produkcją, jakością i wyjątkowym smakiem europejskiego mięsa, a także jego potencjałem eksportowym – wyjaśnia Witold Choiński, prezes związku Polskie Mięso, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie”.

Więcej o projekcie, a także informacje na temat zrealizowanych i planowanych aktywności można znaleźć na stronie internetowej www.zasmakujweuropie.eu

...

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt.,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków. Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii

Konsumpcja i produkcja rolno-spożywcza w Turcji

Współczesną Turcję zamieszkuje ok. 77 milionów obywateli, ale prognozy demograficzne przewidują, że ich liczba wkrótce osiągnie poziom ok. 100 milionów. Ten demograficzny trend stanowi jeden z fundamentów strategii rozwoju gospodarczego, realizowanej przez tureckie władze. W konsekwencji, od ponad 10 lat, systematycznie rośnie poziom dochodu narodowego przypadającego na mieszkańca. Aktualnie wynosi on ok. 19 tys. USD, a w 2023 roku ma osiągnąć 25 tys. USD. Wraz ze wzrostem poziomu zamożności tureckich rodzin zmienia się model konsumpcji, który coraz częściej przypomina ten występujący w Europie Zachodniej. Według danych Tureckiego Ministerstwa Rolnictwa popyt na żywność wzrósł w latach 2007-2012 o 14%, a w kolejnych corocznie, o średnio 6 %. W aspekcie mięsnym, hodowla zwierząt i produkcja zwierzęca stanowią ponad 1/3 tureckiej wartości produkcji rolnej, z czego bardzo dobrze jest rozwinięta hodowla drobiu oraz trzody mlecznej. Znacznie słabiej jednak hodowla bydła mięsnego. Strategia rządu tureckiego zakłada wsparcie rozwoju własnej produkcji rolnej, w tym rozwoju hodowli bydła mięsnego, nie tylko po to by zaspokoić rosnące potrzeby własnego rynku, lecz także zwiększyć wolumen eksportu produktów tego sektora. Szacunki ekspertów zakładają, że do 2023 roku Turcja ma stać się jednym z pięciu największych producentów żywności na świecie, osiągając wartość produkcji rolno-spożywczej na poziomie 150 mld USD i eksportu tego sektora na poziomie 40 mld dolarów[1].


[1] Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency – ISPAT www.invest.gov.tr