Kampania „Zasmakuj w Europie” już od roku w Turcji

Tematyczny portal internetowy, badania rynkowe tureckich konsumentów, kampania informacyjna w prasie branżowej i udział w międzynarodowych targach WorldFood w Stambule – oto lista kluczowych aktywności projektu „Zasmakuj w Europie” zrealizowanych w 2015 roku. Kampania, dedykowana promocji europejskiej wołowiny, zaplanowana docelowo na okres 36 miesięcy, właśnie obchodzi swoje pierwsze urodziny.

Kampania „Zasmakuj w Europie” to inicjatywa promocyjno-informacyjna, której celem jest popularyzacja europejskiego mięsa wołowego na terenie Turcji. Działania na rynku docelowym zostały zainaugurowane w kwietniu 2015 roku. Wcześniej, przez trzy miesiące organizatorzy szczegółowo opracowywali strategię dla poszczególnych narzędzi i analizowali charakterystyczne cechy rynku docelowego. Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie” wspomina początki kampanii, jako szereg wyzwań.

Decyzja o prowadzeniu działań w Turcji była podyktowana pozytywnymi doświadczeniami handlowymi, zapotrzebowaniem rynkowym Turcji na mięso wołowe i przekonaniem o niezwykłym potencjale gospodarczym tego kraju. Pomimo przygotowań oraz kompleksowej strategii działania, rozpoczynając działania musieliśmy krok po kroku poznawać i starać się zrozumieć specyfikę rynku, kulturę i oczekiwania tureckich konsumentów. Łącząc nasz zapał i chęć współpracy z tureckimi partnerami oraz spójną komunikację, bazującą na naszych walorach, efektywnie zainicjowaliśmy i zrealizowaliśmy pierwszy rok kampanii „Zasmakuj w Europie”. Już dzisiaj wiemy, że w ciągu kolejnych lat, nasze kluczowe założenia pozostaną niezmienne. Wysoka jakość, bezpieczeństwo produkcji, restrykcyjne normy i wyjątkowy smak to solidne filary, które są podstawą dla tworzenia platformy biznesowej w Turcji. opisuje Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie”.

Podstawowym źródłem wiedzy na temat kampanii jest strona internetowa, gdzie użytkownicy mogą znaleźć wszystkie potrzebne informacje o projekcie, przepisy kulinarne czy kontakty do europejskich producentów wołowiny. Organizatorzy, od stycznia, sukcesywnie budują również relacje z tureckimi dziennikarzami, czego rezultatami są kampania prasową w mediach branżowych, czy pojawiające się cyklicznie w prasie artykuły i wypowiedzi przedstawicieli projektu. We wrześniu kampania była obecna również na międzynarodowych targach WorldFood w Stambule, gdzie oprócz stoiska organizatorzy zorganizowali konferencję prasową i panel dyskusyjny na temat europejskiej wołowiny. Dodatkowym czynnikiem intensyfikującym współpracę biznesową pomiędzy Unią Europejską i Turcją była listopadowa informacja o zniesieniu przez rząd Turcji wysokich stawek celnych na import mięsa wołowego z terenu Unii Europejskiej.

Wiadomość o zniesieniu stawek celnych do końca grudnia 2015 była dla naszej kampanii wymarzonym zwieńczeniem pierwszego roku działań oraz uzasadnieniem dla prowadzenia w Turcji działań komunikacyjnych i promocyjnych. Po takiej informacji z nadzieją patrzymy w przyszłość i dołożymy wszelkich starań, aby w ciągu kolejnych dwóch lat kampania „Zasmakuj w Europie” i marka europejskiej wołowiny były dla tureckiego rynku oczywistymi symbolami wysokiej jakości produktu i współpracy – podsumowuje Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie”.

Kompleksowe informacje na temat kampanii „Zasmakuj w Europie” można znaleźć pod adresem www.zasmakujweuropie.eu

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’.Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków. Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/

Prognozy Komisji Europejskiej dla rynku mięsa w Unii Europejskiej

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej z lipca br., w 2015 r. wzrośnie zarówno produkcja mięsa, jak i jego spożycie
w krajach Wspólnoty. Tendencja ta utrzyma się również w następnym roku, i będzie dotyczyć wszystkich popularnych gatunków mięsa. Według prognoz wolumen produkcji mięsa w 2015 r. zwiększy się o 2,2% do 45 mln 527 tys. ton, natomiast w 2016 r. wzrost w skali roku wyniesie 1%. Kierunek wzrostowy utrzymuje się również w eksporcie mięsa, który
w porównaniu do 2014 roku, zwiększy się w 2015 o ok. 6,9% i wyniesie 3 mln 748 tys. W przypadku mięsa wołowego, produkcja netto w 2015 r. kształtuje się na poziomie 7 mln 657 tys. ton, czyli 1,4% więcej niż w 2014 r. Rosnące znaczenie odnotowano również w eksporcie wołowiny, która w 2015 roku wzrośnie o 8,5% do 225 tys. ton. W 2016 r. wytwórczość tego gatunku mięsa zwiększy się prawdopodobnie o dalsze 0,6%, a wzrost eksportu szacowany jest o 3,5%.

Stosunki pomiędzy Unią Europejską i Turcją

Formalne stosunki gospodarcze nawiązane zostały w 1963 r. wraz z podpisaniem układu o stowarzyszeniu. Złożony przez Turcję w 1987 r. wniosek o przyjęcie do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej został odrzucony i dopiero w grudniu 1998 r. Turcja uzyskała status kandydata do UE. Negocjacje akcesyjne rozpoczęte zostały w 2005 r., termin ich zakończenia zależy od tempa i stopnia dostosowania tureckiego prawa w 35 rozdziałach negocjacyjnych, z których większość dotyczy gospodarki. Od 1996 r. Turcja pozostaje w unii celnej z państwami UE, w ramach której zniesiono szereg barier taryfowych, przy utrzymaniu pewnych ograniczeń celnych i ilościowych dla sektora rolnego. Ponadto Turcja jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych takich jak: ONZ, NATO, OECD, WTO, WHO, IMF, Rady Europy, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Organizacji Współpracy Gospodarczej (ECO), Organizacji Państw Islamskich (OIC), Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej Państw Regionu Morza Czarnego (BSEC).