Kampania „Zasmakuj w Europie” publikuje unikatowe opracowanie branżowe

Publikacja, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji”, powstała w ramach kampanii „Zasmakuj w Europie”, realizowanej w Turcji od 2015 roku. Oficjalna premiera opracowania miała miejsce w czerwcu, podczas wizyty studyjnej, przedstawicieli rynku tureckiego, w Polsce. Celem publikacji jest zainicjowanie tematyki europejskiego mięsa wołowego oraz współpracy międzynarodowej, w kraju docelowym kampanii. Partnerem projektu jest Polsko-Turecka Izba Gospodarcza.

Kampania, pt. „Zasmakuj w Europie”, to szereg działań zaplanowanych na okres 3 lat, które skupiają się na budowaniu świadomości walorów europejskiego mięsa wołowego oraz prezentacji oferty producentów krajów Wspólnoty, tworząc tym samym podstawy do zbudowania solidnej platformy biznesowej, pomiędzy UE i Turcją. Z inicjatywy Związku „Polskie Mięso”, pomysłodawcy kampanii, w 2016 roku powstał projekt stworzenia opracowania branżowego, które stanowić będzie rzetelną bazę wiedzy dla przedstawicieli rynku tureckiego - liderów opinii, dziennikarzy, importerów, czy instytucji i organizacji branżowych. W trosce o zachowanie wysokiej jakości poziomu merytorycznego publikacji, organizatorzy zdecydowali się na zaangażowanie doświadczonego partnera, w postaci Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej.

Wspólnie stworzyliśmy opracowanie, którego lektura w łatwy i obrazowy sposób omawia system rolny Unii Europejskiej oraz sektor produkcji wołowej. Dodatkowy walor stanowi część dedykowana doświadczeniom współpracy biznesowej oraz analiza potencjału dalszych działań, pomiędzy UE i Turcją, w obszarze branży mięsnej. Mamy nadzieję, że zarówno dla europejskich jak i tureckich przedsiębiorców publikacja stanie się czynnikiem, który będzie miał realny wpływ na wzrost dynamiki relacji handlowych oraz zainicjowanie tematyki europejskiego mięsa wołowego, w tureckiej debacie publicznej – mówi Witold Choiński, prezes Związku „Polskie Mięso”.

Organizatorzy kampanii zaplanowali również wieloetapową komunikację publikacji. Pierwsze egzemplarze trafiły do uczestników wizyty studyjnej, obecnych w Warszawie od 9 do 11 czerwca 2016 roku. Równocześnie, elektroniczne wersje opracowań zostały wysłane do tureckich instytucji branżowych, mediów, importerów i szefów kuchni. W ramach współpracy z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą, kilkadziesiąt sztuk egzemplarzy dotarło także do izb handlowych na terenie Turcji oraz instytucji promujących współpracę gospodarczą, takich jak WPHI w Ankarze. Publikację otrzymali również przedstawiciele polskich zakładów mięsnych - producentów i eksporterów wołowiny. Do końca roku przewidziano również promocję wydawnictwa podczas wybranych wydarzeń branżowych, skupionych wokół tematyki żywności oraz mięsa.

Zależy nam, aby informacje o naszych aktywnościach w ramach kampanii „Zasmakuj w Europie” dotarły naprawdę szeroko, dlatego działania wokół publikacji są wyjątkowo intensywne. Chcemy przekonać przedstawicieli rynku tureckiego, że zarówno europejskie mięso, jak i oferta biznesowa są dopasowane do potrzeb ich rynku. Dodatkowo, pragniemy podkreślić naszą otwartość do nawiązywania dalszej współpracy, czego wyrazem jest część opracowania, koncentrująca się na tym właśnie aspekcie. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas wysiłki przyniosą rezultaty w postaci wzrostu zainteresowania europejskim mięsem wołowym w Turcji – podsumowuje Witold Choiński ze Związku „Polskie Mięso”.

Publikację w języku polskim i tureckim oraz informacje na temat kampanii „Zasmakuj w Europie” można znaleźć na stronie internetowej projektu, pod adresem www.zasmakujweuropie.eu

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’
Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’.
Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/
Związek Polskie Mięso
Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków.
Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’.
Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/
Polsko-Turecka Izba Gospodarcza
Organizacja otoczenia biznesowego w Polsce i w Turcji, powstała w 2007 roku. Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turecką oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Turcji i tureckich interesów gospodarczych w Polsce. Realizuje swój cel poprzez :
  • ochronę i popieranie interesów gospodarczych swoich członków;
  • inspirowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi obydwu krajów;
  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce i w Turcji;
  • wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obydwu krajach;
  • organizowanie konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, targów, wystaw
    i innych imprez promocyjnych oraz udział w nich;
  • pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych kontaktach gospodarczych;
  • świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego.
Polsko-Turecka Izba Gospodarcza została utworzona na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych /Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. Z 1992r Nr 75, poz. 368/. Jest organizacją samorządową i nie posiada dotacji ze środków publicznych.