O kampanii

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’ obejmuje działania promocyjno-informacyjne dotyczące świeżej, schłodzonej oraz mrożonej wołowiny i przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów. Program skierowany jest na rynek turecki. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory, a także zbudowanie pozytywnego wizerunku tego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy koncentrują się na aspektach wysokiej jakości produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjnych zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujących produkcję mięsa na terenie Wspólnoty.

W trakcie pierwszego roku kampanii udało się z sukcesem zrealizować szereg działań, dedykowanych popularyzacji wołowiny w Turcji. We współpracy z mediami przygotowano akcję reklamowo-informacyjną zaplanowaną w 8 czasopismach branżowych oraz lifestylowych. Już od lipca 2015 roku czytelnicy wybranych magazynów, poprzez advertoriale, reklamy i inserty, mieli możliwość poznania kampanii ,,Zasmakuj w Europie”. Dodatkowo, na początku września 2015 roku organizatorzy kampanii wzięli udział w międzynarodowych targach WorldFood w Stambule. Jest to jedno z kluczowych wydarzeń branżowych sektora spożywczego, odzwierciedlające aktualne trendy rynkowe oraz miejsce premier nowości produktowych branży gastronomicznej. W celu budowania silnych relacji z przedstawicielami rynku tureckiego oraz realizacji założeń edukacyjnych kampanii, w ramach wydarzenia została zorganizowana konferencja prasowa oraz panel dyskusyjny, z udziałem specjalistów ds. rynku mięsa wołowego. Efektem przeprowadzonych działań były także publikacje na temat kampanii ukazujące się w prasie tureckiej w 2015 roku.

W drugim roku realizacji kampanii pt. „Zasmakuj w Europie” obok kontynuacji działań skupionych wokół współpracy redakcyjno-reklamowej, organizatorzy projektu zdecydowali się na bezpośrednią prezentację europejskiego systemu produkcji mięsnej oraz pogłębianie wiedzy na jego temat, w grupie tureckich liderów opinii. Zgodnie z założeniami rocznej strategii, w wybranych tytułach prasy branżowej zrealizowano ponownie kampanię reklamową, informującą o wyjątkowych walorach smakowych europejskiej wołowiny. W czerwcu 2016 roku, organizatorzy mieli przyjemność przez kilka dni gościć w Polsce 10-osobową delegację turecką. Przedstawiciele świata mediów, organizacji branżowych i producentów odbyli wizytę studyjną w zakładzie mięsnym, wzięli udział w konferencji prasowej i premierze specjalnej publikacji, stworzonej we współpracy z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą. Publikacja, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji” to szczegółowa analiza potencjału handlowego pomiędzy europejskim i tureckim rynkiem wołowiny, a także baza wiedzy na temat europejskiego sektora rolnego, ze szczególnym uwzględnieniem branży mięsnej. Od momentu premiery w czerwcu, publikacja została wysłana już do ponad 600 odbiorców w całej Turcji.

Formalne stosunki gospodarcze pomiędzy Unią Europejską i Turcją zostały nawiązane w 1963 r. wraz z podpisaniem układu o stowarzyszeniu. Od 1996 r. Turcja pozostaje w unii celnej z państwami UE, w ramach której zniesiono szereg barier taryfowych, przy utrzymaniu pewnych ograniczeń celnych i ilościowych dla sektora rolnego. Ponadto Turcja jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych takich jak: ONZ, NATO, OECD, WTO, WHO, IMF, Rady Europy, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Organizacji Współpracy Gospodarczej (ECO), Organizacji Państw Islamskich (OIC), Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej Państw Regionu Morza Czarnego (BSEC). Sektor produkcji zwierzęcej w Turcji charakteryzuje się niewielkimi gospodarstwami rolnymi i rasami domowymi, które cechuje mniejsza wydajność. Jednocześnie od kilku lat zaobserwować można tendencję rosnącego popytu na mięso wołowe w Turcji, na co wpływ mają m. in. globalne trendy konsumpcyjne, czy duży udział sektora turystycznego. Dodatkowo, Turcja jako partner biznesowy odznacza się wyjątkowym potencjałem w obszarze wymiany handlowej. Według prognoz i analiz OECD, jest to najszybciej rozwijająca gospodarka wśród krajów organizacji, zarówno w latach 2012-2017 jak i 2018-2030, z wynikami szacowanymi odpowiednio na poziomie 5,1% i 4,3%. W tym ujęciu, europejska wołowina, charakteryzująca się walorami smakowymi, ale przede wszystkim wysoką jakością i rygorystycznymi zasadami produkcji jest propozycją spełniającą oczekiwania wymagających konsumentów rynku tureckiego.