Organizatorzy kampanii, pt. „Zasmakuj w Europie” podsumowują rok 2017

Koniec roku to zawsze dobry moment na ocenę i analizę ostatnich miesięcy pracy, które z kolei pozwalają wyciągnąć wnioski na przyszłość. W przypadku kampanii, pt. Zasmakuj w Europie” tegoroczne podsumowanie jest również pewnego rodzaju wstępem do szerszego omówienia rezultatów działań, prowadzonych na rynku tureckim od stycznia 2015 roku. Przedstawiciele Związku Polskie Mięso, inicjatora kampanii, w kilku zdaniach opisali ostatnie aktywności.

Trzeci, ostatni już rok kampanii był sprawdzianem dla przyjętej przez nas strategii działania. W pierwszym roku skoncentrowaliśmy się na mocnym pozycjonowaniu tematyki europejskiego mięsa wołowego i zainicjowaniu jej w mediach oraz opinii publicznej. W drugim roku sukcesywnie pogłębialiśmy tę wiedzę, m.in. poprzez wydanie specjalnej branżowej publikacji, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji”. I to przyniosło rezultatu, ponieważ w trzecim roku byliśmy już w Turcji postrzegani jako specjaliści w swojej dziedzinie, wiarygodne źródło informacji, a także zaufany partner biznesowy. Bazując na doświadczeniach z tegorocznych targów Food Istanbul oraz współpracy z mediami mogę śmiało stwierdzić, że zdobyliśmy zaufanie tureckich liderów opinii i handlowców. – mówi Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii.

Dobrą decyzją była dywersyfikacja narzędzi komunikacyjnych. Z jednej strony przez cały czas trwania kampanii korzystaliśmy z podstawowych środków przekazu, takich jak strona internetowa, mailingi, informacje i kampanie prasowe. Z drugiej natomiast dbaliśmy by w każdym roku mieć bezpośredni kontakt z przedstawicielami rynku tureckiego. Poprzez udział w targach branżowych w Stambule i wizytę studyjną w Polsce mieliśmy szansę zbudowania silnych relacji, opartych na możliwości rozmowy oraz przedstawienia naszej oferty. 2017 rok skutkował pozytywnymi rezultatami tego kierunku działania. Niezwykle ciepłe przyjęcie na ostatnich targach Food Istanbul, kolejki na stoisku, a także ogromne zainteresowanie ze strony mediów i handlowców to dowód na to, że europejska wołowina już niedługo na stałe zagości na tureckich stołach. – dodaje Katarzyna Oponowicz, dyrektor biura Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii.