Organizatorzy kampanii pt. „Zasmakuj w Europie” podsumowują targi Food Istanbul 2017

Dwa miesiące temu miały miejsce targi Food Istanbul (20-23.09.2017 r.) – wielkie święto tureckiej branży spożywczej, gdzie jednym z wystawców była kampania, pt. „Zasmakuj w Europie”. Związek Polskie Mięso, organizator inicjatywy, podsumowując udział w wydarzeniu, podkreśla zainteresowanie tematyką europejskiego mięsa wołowego ze strony tureckich kontrahentów oraz coraz większą otwartość konsumentów.
To cenne doświadczenie kulturowo-biznesowe zostało ocenione jako dobry prognostyk przed planowanym w przyszłym roku przez rząd turecki uwolnieniem handlu w obszarze mięsa.

Kampania pt. „Zasmakuj w Europie” to inicjatywa promocyjno-informacyjna, której celem jest popularyzacja europejskiego mięsa wołowego na terenie Turcji. Działania na rynku docelowym zostały zainaugurowane w styczniu 2015 roku i koncentrują się na zbudowaniu platformy wymiany handlowej, w sektorze mięsa wołowego. W ramach kampanii zaplanowano dwukrotny udział w tureckich targach spożywczych oraz wizytę studyjną przedstawicieli rynku tureckiego w Polsce. Chociaż Food Istanbul to już drugie tego typu wydarzenie, realizowane przez organizatorów kampanii, zainteresowanie stoiskiem oraz pozytywny oddźwięk biznesowy zdecydowanie przekroczyły ich oczekiwania.

Udział w targach Food Istanbul był dla nas potwierdzeniem słuszności prowadzonych przez nas działań. Niemal 3-letnia edukacja w zakresie walorów smakowych i jakościowych europejskiego mięsa wołowego dała wymierne wyniki, w postaci tłumów zgromadzonych wokół naszego stoiska każdego dnia, zainteresowania ze strony mediów i kontrahentów oraz pełnej sali gości podczas panelu dyskusyjnego. Jeśli podczas pierwszych targów czuliśmy jakikolwiek dystans ze strony mieszkańców Turcji, tym razem zniknął on zupełnie. Nasze starania zostały docenione przez odwiedzających w warstwie merytorycznej, organizacyjnej
i smakowej
– mówi Katarzyna Oponowicz, dyrektor biura Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”.

Mówiąc o efektach, liczby bronią się same. W czasie targów, na stoisku kampanii regularnie odbywały się degustacje potraw przygotowanych przez europejskich szefów kuchni na bazie wołowiny, do których ustawiały się kolejki chętnych, a 200 porcji dań zaplanowanych na każdy dzień, znikało w kilkanaście minut. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się pozostałe aktywności. Organizatorzy targów wzięli udział w kilkunastu spotkania z redakcjami tureckich mediów, które były zainteresowane założeniami i aktywnościami wokół kampanii. Z kolei panel dyskusyjny poświęcony tematyce europejskiego mięsa wołowego zgromadził ponad 30 gości, którzy niemal całkowicie wypełnili salę konferencyjną. Oprócz tego, każdego dnia na stoisku pojawiało się kilkanaście tureckich firm, zainteresowanych współpracą w obszarze handlu mięsem.

Zainteresowanie ze strony kontrahentów to dla nas sygnał, że turecki rynek mięsny chce otworzyć się na współpracę z Europą i jest na nią w tym obszarze gotowy. Szczególnie,
że obecne ceny wołowiny w Turcji są nieproporcjonalnie wysokie do zarobków, a rodzima produkcja nie jest w stanie sprostać rosnącemu popytowi. Z dumą prezentujemy nie tylko jakość naszych produktów, ich wyjątkowy smak i restrykcyjne zasady produkcji, ale również otwartość oraz transparentność we współpracy z europejskimi firmami. Po targach Food Istanbul jesteśmy pewni, że planowane w przyszłym roku otwarcie tureckiego rynku dla handlu mięsem to nie tylko symboliczny ruch, ale początek nowego rozdziału w naszych relacjach biznesowych –
podsumowuje Katarzyna Oponowicz, dyrektor biura Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”.

Kampania pt. „Zasmakuj w Europie” potrwa do stycznia 2018 roku. Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie internetowej www.zasmakujweuropie.eu

Kampania, pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków. Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”.

Aktualna sytuacja gospodarcza w Turcji

Rządowa Strategia Rozwoju Gospodarczego zakłada, że do 2023 r. (100-lecie Republiki Tureckiej) Turcja będzie 10-tą gospodarką świata pod względem wielkości PKB. Strategia jest oparta na planie wzrostu eksportu i współpracy z partnerami zagranicznymi. Dziś wartość tureckiego eksportu wynosi około 130 mld EUR, ale zakłada się, że do 2023 r. ma wartość eksportu wynieść około 500 mld EUR[1].

W ujęciu rocznym, ekonomiści doceniają wysokie PKB, stabilny sektor finansowy i silny rynek kapitałowy. Od początku roku turecka giełda wzrosła o niemal 30 proc. i jest to jeden z najlepszych wyników na tle innych giełd świata. Wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniósł 5 proc., co z kolei przekroczyło zakładane prognozy. Głównym problemem wciąż pozostaje wysoka, utrzymująca się na dwucyfrowym poziomie inflacja, jednak na koniec roku powinna ona spaść do poziomu około 9 proc. Perspektywy dla giełdy w Stambule pozostają pozytywne, m.in. ze względu na atrakcyjny poziom wycen oraz korzystną koniunkturę na rynkach wschodzących. W ocenie ekspertów ekonomicznych skala przyrostu nowych zamówień jest najwyższa od 2011 roku, a wzrost produkcji i zatrudnienia jest najwyższy od wielu miesięcy. Dynamika zysków, jakie mają w tym roku pokazać tureckie firmy, jest jedną z najwyższych wśród rynków wschodzących[2][1].


[1] Portal Promocji Eksportu, WPHI w Ankarze, pod adresem: https://turkey.trade.gov.pl

[2][1] Portal Promocji Eksportu, WPHI w Ankarze, pod adresem: https://turkey.trade.gov.pl