Organizatorzy podsumowują drugi rok kampanii, pt. „Zasmakuj w Europie”

Właśnie mijają 2 lata od inauguracji kampanii promocyjno-informacyjnej, pt. „Zasmakuj w Europie”. Inicjatywa obejmuje szereg działań, dedykowanych budowaniu wiedzy na temat europejskiej wołowiny oraz rygorystycznych zasad produkcji na terenie UE. W 2016 roku organizatorzy skupili się na prezentacji walorów europejskiego rynku mięsnego - zorganizowali wizytę studyjną dla przedstawicieli rynku tureckiego w polskich zakładach mięsnych, zrealizowali kampanię prasową w mediach, a także opracowali wyjątkową publikację branżową na temat mięsa wołowego, skierowaną do tureckich izb handlowych, liderów opinii i instytucji.

Głównymi grupami docelowymi kampanii, pt. „Zasmakuj w Europie” są liderzy opinii i handlowcy. Poprzez aktywności, zaplanowane na okres 3 lat trwania programu, organizatorzy chcą stworzyć platformę biznesową pomiędzy europejskimi producentami wołowiny i tureckimi przedsiębiorcami. Wysoka jakość produktu, bezpieczeństwo produkcji, restrykcyjne normy i wyjątkowy smak mięsa to cechy europejskiej wołowiny, które mają szczególne znaczenie w komunikacji projektu.

Drugi rok kampanii był dla nas wymagający. W pierwszym pozycjonowaliśmy projekt oraz tematykę europejskiego mięsa wołowego w kontekście nowej inicjatywy na rynku tureckim. W 2016 roku efekt nowości przekuliśmy na pogłębianie tej wiedzy, przede wszystkim w grupie liderów opinii. Przykładami konkretnych działań w tym kierunku wizyta studyjna przedstawicieli rynku tureckiego w Polsce oraz publikacja branżowa dla rynku mięsa wołowego, wydana w ramach kampanii. Równocześnie przez cały rok staraliśmy się umacniać naszą ekspercką pozycję, bazując na już wypracowanych narzędziach, takich jak strona internetowa, materiały informacyjne, czy relacje z mediami komentuje Witold Choiński, prezes Związku „Polskie Mięso”, organizatora kampanii.

Wizyta studyjna oraz opracowanie branżowe, stworzone we współpracy z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą, to kluczowe aktywności kampanii w 2016 roku. Podczas wizyty tureccy producenci, dziennikarze i urzędnicy branżowi mieli szansę poznać system europejski produkcji mięsnej, zasmakować w europejskiej wołowinie oraz przeanalizować trendy branżowe. W czasie kilkudniowego spotkania miała miejsce również premiera publikacji, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji”, której treść nie tylko analizuje potencjał współpracy pomiędzy europejskim i tureckim rynkiem wołowiny, ale również stanowi punkt wyjścia do debaty branżowej na ten temat. Obok wydarzeń specjalnych, w ramach kampanii organizatorzy na bieżąco dbają o aktualizacje treści na stronie internetowej, kampanie informacyjne w prasie branżowej, relacje z mediami, mailingi oraz kampanie internetowe.

Wiemy, że budowanie wizerunku produktu to długotrwały proces, który wymaga nie tylko czasu, ale również pełnego zaangażowania. Jednocześnie mamy pewność, że oferujemy wysokiej jakości, bezpieczne mięso, stąd nasza konsekwencja i determinacja w podejmowaniu kolejnych aktywności, promujących europejską wołowinę. Wierzymy, że dzięki projektowi pt. „Zasmakuj w Europie” już niebawem zintensyfikujemy nasze relacje biznesowe, usprawniając obszar handlu mięsem, pomiędzy Unią Europejską i Turcją – podsumowuje Witold Choiński, prezes Związku „Polskie Mięso”, organizatora kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”.

Kompleksowe informacje na temat kampanii pt. „Zasmakuj w Europie” można znaleźć pod adresem www.zasmakujweuropie.eu

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków. Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/

Publikacja, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji”

Opracowanie branżowe pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji” zostało stworzone w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej pt. „Zasmakuj w Europie”, przez Związek „Polskie Mięso” organizatora kampanii oraz Polsko-Turecką Izbę Gospodarczą, zaproszoną do projektu, w charakterze eksperta. Publikacja ma na celu wzmocnienie świadomości na temat europejskiej wołowiny oraz zdiagnozowanie obszaru współpracy handlowej, pomiędzy Unią Europejską i Turcją. Na blisko 30 stronach publikacji autorzy wyróżnili 2 bloki tematyczne:

  1. Charakterystykę europejskiego rynku rolnego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mięsa wołowego, w tym analizę transparentności i bezpieczeństwa procesów produkcji, prezentację walorów smakowych europejskiego mięsa i aktualnych trendów konsumenckich.

  2. Doświadczenia współpracy gospodarczej pomiędzy UE i Turcją, z dokładną analizą obszaru sektora mięsa wołowego, w tym potencjalnych szans i zagrożeń w wymianie handlowej. Autorzy, w ramach wsparcia działań biznesowych, zajmują się również prezentacją kultury biznesowej, zarówno europejskiej, jak i tureckiej.

Oficjalna premiera publikacji miała miejsce podczas wizyty studyjnej delegacji tureckiej
w Polsce, w czerwcu 2016 roku. Od tego czasu, opracowanie, w formie elektronicznej
i drukowanej, zostało wysłane do ponad 600 przedstawicieli rynku tureckiego, w tym izb handlowych, mediów, organizacji branżowych, importerów i hurtowników.

Publikacja dostępna jest w wersji do pobrania, na stronie internetowej projektu, pod adresem: http://www.zasmakujweuropie.eu/files/download/Zasmakuj_w_Europie_Publikacja.pdf