Organizatorzy podsumowują kampanię, pt. „Zasmakuj w Europie”. W styczniu 2018 oficjalne zakończenie działań.

Właśnie mijają 3 lata od inauguracji kampanii promocyjno-informacyjnej, pt. „Zasmakuj w Europie”. Przez 36 miesięcy organizatorzy konsekwentnie budowali w Turcji wiedzę na temat europejskiej wołowiny oraz rygorystycznych zasad jej produkcji, obowiązujących na terenie UE. W jaki sposób? Przez cały czas kampanii działał tematyczny portal internetowy, prowadzono cykliczne badania rynkowe w grupie konsumentów oraz kampanie informacyjne w prasie branżowej, organizatorzy brali udział w międzynarodowych targach spożywczych, zorganizowano również wizytę studyjną na terenie Polski oraz wydano opracowanie branżowe w tematyce mięsa wołowego. W drugiej połowie stycznia 2018 roku kampania zostanie oficjalnie zakończona.

Kampania „Zasmakuj w Europie” to inicjatywa, której celem jest popularyzacja europejskiego mięsa wołowego na terenie Turcji. Działania na rynku docelowym zostały zainaugurowane na początku 2015 roku, a głównymi odbiorcami kampanii byli liderzy opinii i handlowcy. Przez 3 lata trwania programu, organizatorzy koncentrowali się na przekazywaniu wiedzy, a także budowaniu platformy biznesowej pomiędzy europejskimi producentami wołowiny oraz tureckimi przedsiębiorcami. Wysoka jakość produktu, bezpieczeństwo produkcji, restrykcyjne normy i wyjątkowy smak mięsa to cechy europejskiej wołowiny, które miały szczególne znaczenie w komunikacji.

Decyzja o prowadzeniu kampanii w Turcji była podyktowana pozytywnymi doświadczeniami handlowymi, zapotrzebowaniem rynkowym na mięso wołowe w tym obszarze i przekonaniem o niezwykłym potencjale współpracy z tym krajem. Zdawaliśmy sobie sprawę ze złożoności postawionego nam zadania. Dlatego początkowo pozycjonowaliśmy tematykę europejskiego mięsa wołowego w mediach i opinii publicznej, stale dostarczaliśmy informacji na ten temat, a następnie pogłębialiśmy tę wiedzę. Postawiliśmy również na różnorodność kanałów – od spotkań bezpośrednich i degustacji na targach spożywczych, przez wysyłki listowne do instytucji branżowych oraz izb gospodarczych, po regularny kontakt z mediami za pośrednictwem biura prasowego. To właśnie kompleksowe podejście okazało się kluczem do sukcesu, który pozwolił nam osiągnąć oczekiwane rezultaty – opisuje Katarzyna Oponowicz, dyrektor biura Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie”.

Efekty prowadzonych działań były na bieżąco monitorowane przez organizatorów w badaniach. Już po pierwszym roku kampanii prawie 20% ankietowanych zetknęło się z tematyką europejskiej wołowiny, a prawie 60% zauważyło ten wątek w tureckich mediach. Dodatkowo 15% przedstawicieli grupy handlowej, próbowało nawiązać kontakty z unijnymi dostawcami. Z kolei w badaniu po drugim roku kampanii ponad 40% respondentów zauważyło większą popularność jej tematyki w mediach. W trakcie trwania całej kampanii zorganizowano również 2 panele dyskusyjne, wizytę studyjną w Polsce, konferencję prasową oraz cykl spotkań indywidualnych z mediami. Łącznie we wszystkich aktywnościach udział wzięło ok. 100 tureckich gości. Na uwagę zasługuje również stworzona w ramach kampanii publikacja, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji”. Opracowanie zostało wysłane do ponad 600 odbiorców na terenie Turcji, w tym mediów, organizacji branżowych i izb handlowych.

Pozytywne rezultaty kampanii były widoczne regularnie w ciągu ostatnich 3 lat. Wiadomość o zniesieniu stawek celnych do końca grudnia 2015 r. była wymarzonym zwieńczeniem pierwszego roku kampanii oraz uzasadnieniem dla prowadzenia w Turcji działań komunikacyjnych i promocyjnych. Po wizycie studyjnej w drugim roku kampanii, otrzymaliśmy zaproszenie dla polskich producentów do tureckich przetargów państwowych. Z kolei od kilku miesięcy tematem numer jeden w obszarze naszej współpracy jest zniesienie kwot taryfowych i uwolnienie handlu w obszarze mięsa wołowego. Trudno wyobrazić nam sobie lepsze efekty dla kampanii „Zasmakuj w Europie” – podsumowuje Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie”.

Kompleksowe informacje na temat kampanii „Zasmakuj w Europie” można znaleźć pod adresem www.zasmakujweuropie.eu

Kampania, pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal 60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków. Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”.

Prognozy Komisji Europejskiej dla rynku mięsa wołowego w Unii Europejskiej na lata 2017-2030

Zgodnie z długookresowymi prognozami Komisji Europejskiej, unijna produkcja wołowiny do 2030 r. zmniejszy się o 7 proc. w porównaniu z 2017 r. i wyniesie 7.534 tys. ton. Zmiany w sytuacji na unijnym rynku wołowiny determinowane są głównie przez sytuację na rynku mleka, gdzie 2/3 unijnego pogłowia bydła przeznaczana jest do użytkowania mlecznego. Do spadku unijnej produkcji wołowiny przyczyni się również prognozowany, 5 -procentowy, spadek konsumpcji, która w 2030 r. wyniesie 7.487 tys. ton. W 2016 r. przeciętna konsumpcja mięsa wołowego w UE wyniosła 10,9 kg/mieszkańca[1].

Eksperci Komisji Europejskiej oczekują, że do 2030 r. (w porównaniu do średniej z lat 2014 -16) produkcja wołowiny wzrośnie w Holandii (+11 proc.), Austrii (+10 proc.), Irlandii (+6,5 proc.) i Belgii (+6.4 proc.), natomiast zmniejszy się w Niemczech ( -17 proc.), Francji ( -12 proc.), Rumunii ( -11 proc.), a także w Polsce ( -8,2 proc.). Raport przewiduje, że do 2030 r. 90 proc. całkowitej produkcji mięsa w UE trafi do konsumentów unijnych, przy poziomie produkcji około 47,5 mln ton[2].


[2] Tamże