Organizatorzy

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym.

Po uzyskaniu akredytacji, Agencja Rynku Rolnego administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Organem wykonawczym i zarządzającym instytucji jest Prezes, kierujący nią we współpracy z zastępcami i dyrektorami 16 oddziałów terenowych. Agencja Rynku Rolnego działa na podstawie Ustawy o Agencji Rynku Rolnego oraz Statutu nadawanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Obszar kompetencji Agencji Rynku Rolnego, obejmuje między innymi: dopłaty dla producentów rolnych, przetwórców i eksporterów, monitoring produkcji rolnej i sytuacji podstawowych rynków rolnych, kompleksową politykę informacyjną związaną z działalnością rolną w Unii Europejskiej, działania administracyjne oraz kontrolne podmiotów rynku rolnego.

Zgodnie z wyznaczoną strategią, jednym z celów Agencji jest prowadzenie działań promocyjnych, dedykowanych produktom rolno-spożywczym oraz koordynacja przeznaczonych na nie funduszy. Agencja Rynku Rolnego poprzez nadzór nad kampanią pt. ,,Zasmakuj w Europie’’ realizuje założenia wspólnej polityki rolnej w obszarze promocji.

Związek Polskie Mięso to polska instytucja, dedykowana podmiotom branży mięsnej. Organizacja działa od ponad 20 lat, zrzeszając niemal 60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz branży mięsnej. Związek Polskie Mięso jako jedyna instytucja w Polsce należy do europejskiej organizacji branżowej – UECBV (European Livestock And Meat Trades Union).

Misją stowarzyszenia jest tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla konsolidacji i wszechstronnego rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce, oraz profesjonalna promocja polskich produktów na rynku europejskim, a także innych rynkach świata. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki obowiązujących w ramach działalności gospodarczej. Tym samym Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków.

Związek Polskie Mięso jest organizacją Proponującą kampanii promocyjno-informacyjną dotyczącą świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i przetworów spożywczych, wytworzonych na bazie tych produktów, pt. Zasmakuj w Europie, realizowaną w Turcji.