Promocja europejskiej wołowiny w Turcji, czyli start kampanii pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

„Zasmakuj w Europie” to nazwa nowej kampanii promocyjno-informacyjnej, dedykowanej popularyzacji europejskiego mięsa wołowego i produktów wytworzonych na jego bazie. Projekt realizowany jest w Turcji, a aktywności na terenie kraju zaplanowano od początku kwietnia 2015 roku. Kampania koncentruje się głównie na działaniach w obszarze komunikacji biznesowej.

Unia Europejska to nie tylko jeden z największych na świecie eksporterów towarów i usług, ale również obszar zróżnicowanych tradycji kulinarnych. W ramach promocji produktów pochodzących ze Starego Kontynentu, w styczniu 2015 roku, z inicjatywy Związku Polskie Mięso, rozpoczęła się kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’, dotycząca świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego oraz przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Miejscem realizacji kampanii jest Turcja, gdzie przez ponad 2 lata, w okresie od kwietnia do końca 2017 roku przeprowadzony zostanie szereg aktywności informacyjno-edukacyjnych. Grupami docelowymi programu są dystrybutorzy, handlowcy i importerzy, jak również szefowie kuchni oraz dziennikarze, a finalnie także konsumenci.

Celem kampanii jest poszerzenie rynku zbytu europejskiego mięsa wołowego, poprzez podkreślenie wysokiej jakości produktów oraz restrykcyjnych standardów produkcji. Działania będą skoncentrowane na nawiązywaniu trwałych relacji z przedstawicielami tureckiego rynku mięsnego. Za pomocą kompleksowych działań informacyjnych umacniających wizerunek europejskich produktów i poprzez bezpośredni kontakt z tureckimi organizacjami biznesowymi, chcemy aby europejscy producenci mięsa wołowego stali się w Turcji znaczącymi partnerami handlowymi – wyjaśnia Witold Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso.

Podstawowym źródłem wiedzy na temat kampanii jest strona internetowa www.zasmakujweuropie.eu. Użytkownicy znajdą tam niezbędne informacje na temat europejskiej wołowiny, od tradycji produkcji i znaczenia dietetycznego, po kontakty biznesowe czy propozycje dań. Dodatkowo, organizatorzy planują działania informacyjne realizowane we współpracy z tureckimi dziennikarzami oraz szefami kuchni. Regularne publikacje w mediach mają na celu rozszerzenie zasięgu kampanii i budowanie wiedzy na temat oferowanych produktów wśród tureckiego społeczeństwa. W obszarze biznesowym, kluczowe znaczenie w budowaniu relacji będą stanowiły bezpośrednie spotkania przedstawicieli kampanii z grupami docelowymi projektu. Tego typu inicjatywy planowane są podczas międzynarodowych targów World Food, organizowanych we wrześniu 2015 roku w Stambule. W czasie kilkudniowego wydarzenia przewidziane jest spotkanie biznesowe oraz konferencja prasowa, dedykowane kampanii Zasmakuj w Europie.

Kampania Zasmakuj w Europie poprzez swoje walory informacyjne ma za zadanie ułatwić wygenerowanie zapotrzebowania na europejskie mięso i pośrednio wspomagać działania administracyjne, które są kluczowe w wymianie handlowej. Jesteśmy pewni, że europejska wołowina charakteryzująca się wysoką jakością i bezpieczeństwem produkcji, to konkurencyjna oferta dla tureckiego rynku spożywczego. Chcemy by nasza inicjatywa stanowiła platformę wymiany kontaktów, budowy wzajemnego zaufania i nowej jakości współpracy biznesowej, wychodząc poza ramy czystej promocji – podsumowuje Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso.

Kampania Zasmakuj w Europie rozpoczęła się 1 stycznia 2015 roku. Działania planowane są do końca 2017 roku.

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania Zasmakuj w Europie obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory, a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty.
Więcej o kampanii pod linkiem: …

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’.

Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: www.arr.gov.pl

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal 60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków.

Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’.

Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: polskie-mieso.pl