Przejrzyste warunki i rzetelność, czyli współpraca z europejskimi producentami mięsa

Międzynarodowe targi WorldFood, odbywające się w zeszłym miesiącu w Stambule, były zarówno dla kampanii „Zasmakuj w Europie” jak i związanych z nią producentów mięsa wołowego, pierwszą okazją do bezpośredniego kontaktu z tureckimi handlowcami. Podczas gdy przez 4 kolejne dni, koordynatorzy kampanii prezentowali walory smakowe i jakościowe mięsa wołowego, producenci przybliżali odwiedzającym oferty biznesowe, oparte na przejrzystych zasadach współpracy, bezpiecznym produkcie i atrakcyjnych warunkach finansowych. Czy więc Turcja na stałe zasmakuje w europejskim mięsie? Organizatorzy kampanii mają nadzieję, że tak!

Współpraca międzynarodowa niesie za sobą konieczność wypracowania modelu działania, w pełni satysfakcjonującego wszystkie strony. Zasada ta towarzyszyła również rozmowom biznesowym, prowadzonym pomiędzy europejskimi producentami mięsa wołowego i tureckimi przedsiębiorcami, podczas międzynarodowych targów WorldFood w Stambule. Tematowi mięsa towarzyszyło wiele pytań i wątpliwości. Czy każdy producent oferuje mięso tej samej powtarzalnej jakości? Czy spełnia ono wymogi halal? Co wyróżnia europejskie mięso i skąd pewność, że jest ono bezpieczne? W odpowiedzi na te i szereg innych zagadnień, już od 10 miesięcy pomaga producentom, realizowana na terenie Turcji, kampania „Zasmakuj w Europie”, której celem jest budowanie świadomości i popularyzacja europejskiej wołowiny.

Bezpośredni kontakt to dla nas najbardziej efektywna forma nawiązywania relacji handlowych. W czasie targów dokładaliśmy wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom tureckich handlowców, rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Dla przedsiębiorców przygotowano również pakiety materiałów informacyjnych oraz degustacje potraw, przyrządzonych na bazie wołowiny. Pamiętajmy jednak, że targi to niecodzienny typ spotkań. Dlatego, zdajemy sobie sprawę z konieczności prowadzenia regularnych działań komunikacyjnych przez cały czas trwania kampanii. Z pomocą dodatkowych narzędzi promocyjno-informacyjnych, takich jak kampanie prasowe, czy działania PR budujemy solidne podstawy platformy wymiany handlowej z tureckim rynkiem branży mięsnej – opisuje Katarzyna Oponowicz, dyrektor biura Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie”.

Co wyróżnia europejskich producentów mięsa? Współpraca z nimi to gwarancja sprawnego działania i przejrzyste zasady. Jako przedstawiciele jednolitego rynku gospodarczego, europejscy producenci są zobligowani do przestrzegania restrykcyjnych zasad wspólnej polityki żywnościowej, opartej na bezpieczeństwie, systemach jakości i transparentności całego łańcucha produkcyjnego. Dodatkowo, dzięki nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu, wykwalifikowanej kadrze i inwestycjom, kontrahenci mają pewność, że współpracują ze światowymi liderami branży mięsnej, reprezentującymi wysokie standardy biznesowe oraz zasady uczciwej konkurencji.

Rynek turecki to dla europejskich producentów mięsa wołowego obszar odznaczający się niezwykłym potencjałem biznesowym. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie i jednocześnie niski poziom rodzimej produkcji, europejska oferta o powtarzalnej i sprawdzonej jakości bezpiecznego produktu to solidny fundament dla budowania wieloletnich relacji biznesowych. Podczas targów WorldFood z uwagą zbieraliśmy wszystkie sugestie i uwagi, aby proponować naszym tureckim partnerom ofertę skrojoną dokładnie na miarę ich potrzeb oraz by wdrożyć efektywne rozwiązania proeksportowe, dedykowane temu kierunkowi wymiany handlowej – podsumowuje Katarzyna Oponowicz, dyrektor biura Związku Polskie Mięso, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie”.

Dane teleadresowe europejskich producentów mięsa wołowego znajdują się na oficjalnej stronie internetowej kampanii, pod adresem www.zasmakujweuropie.eu. W zakładce „Europejscy producenci mięsa” można znaleźć adresy mailowe oraz numery telefonów firm, oferujących wysokiej jakości mięso wołowe, spełniające restrykcyjne warunki rynku tureckiego.

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory, a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’.

Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal 60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków.

Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’.

Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/

Prognozy Komisji Europejskiej dla rynku mięsa w Unii Europejskiej

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej z lipca br., w 2015 r. wzrośnie zarówno produkcja mięsa, jak i jego spożycie w krajach Wspólnoty. Tendencja ta utrzyma się również w następnym roku, i będzie dotyczyć wszystkich popularnych gatunków mięsa. Według prognoz wolumen produkcji mięsa w 2015 r. zwiększy się o 2,2% do 45 mln 527 tys. ton, natomiast w 2016 r. wzrost w skali roku wyniesie 1%. Kierunek wzrostowy utrzymuje się również w eksporcie mięsa, który w porównaniu do 2014 roku, zwiększy się w 2015 o ok. 6,9% i wyniesie 3 mln 748 tys. W przypadku mięsa wołowego, produkcja netto w 2015 r. kształtuje się na poziomie 7 mln 657 tys. ton, czyli 1,4% więcej niż w 2014 r. Rosnące znaczenie odnotowano również w eksporcie wołowiny, która w 2015 roku wzrośnie o 8,5% do 225 tys. ton. W 2016 r. wytwórczość tego gatunku mięsa zwiększy się prawdopodobnie o dalsze 0,6%, a wzrost eksportu szacowany jest o 3,5%.

Stosunki pomiędzy Unią Europejską i Turcją

Formalne stosunki gospodarcze nawiązane zostały w 1963 r. wraz z podpisaniem układu o stowarzyszeniu. Złożony przez Turcję w 1987 r. wniosek o przyjęcie do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej został odrzucony i dopiero w grudniu 1998 r. Turcja uzyskała status kandydata do UE. Negocjacje akcesyjne rozpoczęte zostały w 2005 r., termin ich zakończenia zależy od tempa i stopnia dostosowania tureckiego prawa w 35 rozdziałach negocjacyjnych, z których większość dotyczy gospodarki. Od 1996 r. Turcja pozostaje w unii celnej z państwami UE, w ramach której zniesiono szereg barier taryfowych, przy utrzymaniu pewnych ograniczeń celnych i ilościowych dla sektora rolnego. Ponadto Turcja jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych takich jak: ONZ, NATO, OECD, WTO, WHO, IMF, Rady Europy, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Organizacji Współpracy Gospodarczej (ECO), Organizacji Państw Islamskich (OIC), Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej Państw Regionu Morza Czarnego (BSEC).