Publikacja branżowa kampanii „Zasmakuj w Europie” trafiła już do ponad 600 tureckich odbiorców

Organizatorzy kampanii „Zasmakuj w Europie” zadbali o szczegółowy plan promocji publikacji, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji”. Opracowanie, które miało swoją oficjalną prezentację w czerwcu 2016 roku, w ciągu 2 miesięcy trafiło już do ponad 600 odbiorców. Do końca roku przewidziano również komunikację wydawnictwa podczas dwóch dużych wydarzeń branżowych oraz spotkań z mediami.

Publikacja, stworzona w ramach kampanii „Zasmakuj w Europie” to prawie 30-stronnicowe opracowanie, dedykowane w całości różnym aspektom sektora mięsa wołowego oraz współpracy w tym obszarze pomiędzy UE i Turcją. Partnerem inicjatywy jest Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, która aktywnie wspiera organizatorów kampanii w temacie promocji wydawnictwa w Turcji.

Zdajemy sobie sprawę z mnogości tekstów i raportów branżowych dedykowanych branży mięsnej. Podejmując decyzję o stworzeniu własnego, zależało nam przede wszystkim na tym by skoncentrować się na konkretnych rynkach oraz obszarach współpracy. Dzięki temu udało nam się wydać unikatowe opracowanie, które spełnia funkcję praktycznego informatora i przewodnika. Kolejnym etapem naszych prac jest jego efektywna promocja na tureckim rynku – wyjaśnia Katarzyna Oponowicz, dyrektor biura Związku „Polskie Mięso”, organizatora kampanii „Zasmakuj w Europie” .

W ramach projektu publikacji powstał również plan jej komunikacji, bazujący przede wszystkim na szerokim dotarciu do grup docelowych kampanii. Zgodnie z tym założeniem, Związek „Polskie Mięso”, główny inicjator kampanii, oraz Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, przygotowali mailing, w którym zachęcali do lektury publikacji i zapoznania się z kampanią. Wiadomość zawierająca pakiet materiałów informacyjnych trafiła do ponad 500 adresów, w tym mediów, szefów kuchni, przedstawicieli organizacji branżowych i izb gospodarczych w Turcji, importerów i handlowców oraz polskich producentów mięsa wołowego. Następnie organizatorzy, we współpracy z partnerem publikacji opracowali listę niemal 30 kluczowych izb handlowych w Turcji, gdzie trafiło kilkadziesiąt kolejnych egzemplarzy opracowania. Dodatkowo, na stronie internetowej kampanii zamieszczono elektroniczne edycje, w polskiej i tureckiej wersji językowej, w wygodnej do pobrania formie.

Zdajemy sobie sprawę z konieczności ciągłej komunikacji naszych inicjatyw, stąd tak aktywny plan promocji publikacji. Pozostajemy w stałym kontakcie z mediami, które regularnie zachęcamy do analizy naszych materiałów. Planujemy również bezpośrednie spotkania z dziennikarzami, będące okazją do prezentacji opracowania. Pamiętamy, że jednym z celów kampanii „Zasmakuj w Europie” jest zainicjowanie tematyki europejskiego mięsa wołowego w Turcji. Mamy nadzieję, że podejmowane aktywności będą początkiem stałej obecności tego wątku w debacie publicznej – podsumowuje Katarzyna Oponowicz.

Publikację, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji” można pobrać na stronie www.zasmakujweuropie, pod adresem www.zasmakujweuropie.eu/entry/materialy-do-pobrania

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory, a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków. Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/

Prognozy Komisji Europejskiej dla rynku wołowiny w Unii Europejskiej

Rezultaty w obszarze produkcji i eksportu mięsa wołowego w pierwszej połowie 2016 roku zostały uznane przez Komisję Europejską za obiecujące. Produkcja wołowiny w UE, w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku, wzrosła o 2%, w stosunku do analogicznego okresu w 2015. Intensyfikacja widoczna jest zwłaszcza w krajach UE-N13, kształtując się na poziomie 13%. W ujęciu całorocznym, wzrost produkcji szacowany jest na poziomie 2,2% do końca 2016 roku, a jego kontynuacja do rezultatu 2,4%, na początku 2017. Za optymistyczne wyniki odpowiedzialny jest przede wszystkim wzrost wolumenu ubojów oraz dynamiczny poziom eksportu żywych zwierząt. Tylko w pierwszym kwartale 2016 roku wzrósł on o 30%, w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku. Do najpopularniejszych kierunków eksportowych można zaliczyć kraje takie jak Turcja (100 000 sztuk) i Liban (45000 sztuk).
W związku z dużym zapotrzebowaniem na mięso wołowe w tym regionie, Komisja Europejska szacuje, że eksport żywca wzrośnie w 2016 roku o kolejne 12% i osiągnie stabilizację w 2017 roku, do stopnia prawie 200 000 ton. W pierwszym kwartale 2016 roku zanotowano również wzrost eksport europejskiego mięsa wołowego, o całe 10%.
W aspekcie cen zaobserwowano spadek we wszystkich kategoriach bydła, co wraz
z restrukturyzacją przemysłu mleczarskiego może mieć znaczący wpływ na spadek cen mięsa wołowego. Długoterminowa perspektywa uwzględnia jednak duży popyt generowany głównie przez kraje azjatyckie i Stany Zjednoczone, który może rzutować na stabilizację cen w niedalekiej przyszłości[1].


[1] European Commission, Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets – Summer 2016