Rozpoczyna się drugi rok kampanii ,,Zasmakuj w Europie’’, promującej europejską wołowinę w Turcji

Kampania promocyjno-informacyjna, pt. „Zasmakuj w Europie” to inicjatywa dedykowana popularyzacji europejskiego mięsa wołowego, realizowana w Turcji od początku 2015 roku. W czasie 3-letniej kampanii, organizatorzy koncentrują się głównie na komunikacji z grupą handlową, mediami i organizacjami branżowymi. Wśród najważniejszych działań zaplanowanych na rok 2016 znalazły się kampania prasowa, wizyta studyjna w polskich zakładach mięsnych oraz opracowanie publikacji branżowej dla rynku tureckiego, z zakresu sektora mięsa wołowego.

Kampania „Zasmakuj w Europie”, powstała z inicjatywy Związku Polskie Mięso, została zainaugurowana w styczniu 2015 roku. W ciągu ostatnich miesięcy, w ramach projektu zrealizowano szereg aktywności, w tym: kampanię prasową w czasopismach branżowych oraz lifestylowych, udział w międzynarodowych targach dedykowanych branży spożywczej, stronę internetową stanowiącą bazę wiedzy na temat projektu, czy organizację spotkań specjalnych z przedstawicielami tureckiego rynku. Celem podejmowanych działań oraz regularnych publikacji w mediach jest stałe poszerzanie zasięgu kampanii i budowanie wiedzy na temat mięsa wołowego wśród przedstawicieli rynku tureckiego. W obszarze biznesowym, kluczowe znaczenie w kształtowaniu relacji stanowiły bezpośrednie spotkania organizatorów kampanii z grupami docelowymi projektu.

Za nami pierwszy rok kampanii, który oceniamy jako wyjątkowo cenny z perspektywy poznania specyfiki rynku i oczekiwań tureckich konsumentów. Doświadczenia, które zdobyliśmy podczas współpracy z mediami, czy rozmów handlowych na targach WorldFood w Stambule miały wpływ na kształt strategii działania na rok 2016. Zależy nam przede wszystkim na efektywnym dotarciu do adresatów kampanii, stąd w ciągu najbliższych miesięcy, poprzez aktywne działania promocyjno-informacyjne, planujemy jeszcze bardziej zacieśnić relacje z grupą handlową i opiniotwórczą w Turcji wyjaśnia Witold Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso.

Drugi rok kampanii to kontynuacja dotychczasowej strategii oraz zupełnie nowe inicjatywy. Organizatorzy planują wznowienie kampanii prasowej w mediach branżowych, czy utrzymanie regularnego kontaktu z dziennikarzami poprzez biuro prasowe. Dodatkowo, w czerwcu 2016 roku, przewidziana jest wizyta studyjna na terenie Polski dla tureckich dziennikarzy, organizacji branżowych i producentów. Podczas spotkania będą mieli oni okazję dokładnie poznać system produkcji mięsnej, zasmakować w europejskiej wołowinie oraz przeanalizować trendy branżowe. W planach organizatorów jest również przygotowanie wyjątkowej publikacji podejmującej temat potencjału współpracy pomiędzy europejskim i tureckim rynkiem wołowiny. Tekst, stanowiący materiał merytoryczny w komunikacji z organizacjami branżowymi, mediami, czy lokalnymi ekspertami, ma być również punktem wyjściowym do debaty branżowej oraz aktualną analizą dedykowaną rynkowi mięsa wołowego.

W naszych działaniach zawsze staramy się podnosić poprzeczkę wyżej, dlatego zależy nam, by drugi rok kampanii „Zasmakuj w Europie” okazał się jeszcze bardziej intensywny w obszarze współpracy z Turcją. Stawiamy na naszą ekspercką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w aspekcie bezpieczeństwa oraz pełnej transparentności procesów produkcji. Aktywności takie jak publikacja branżowa, czy wizyta studyjna są dowodami potwierdzającymi chęć budowania międzynarodowej platformy wymiany handlowej z Turcją – podsumowuje Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso.

Działania wokół kampanii „Zasmakuj w Europie” planowane są do końca 2017 roku. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem www.zasmakujweuropie.eu.

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków. Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/

Współpraca międzynarodowa w Unii Europejskiej

Aktywność krajów Unii Europejskiej w obszarze współpracy międzynarodowej kształtowana jest przede wszystkim w oparciu o trzy podstawowe filary:

1. Udział w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy poszczególnych krajów, wzmacnianie ich pozycji oraz udział w międzynarodowym podziale pracy, co zapewnia dostęp unijnym przedsiębiorcom do innych rynków gospodarczych.

2. Intensyfikacja kontaktów gospodarczych z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi, w oparciu o umowy dotyczące współpracy gospodarczej i ochrony inwestycji, które stanowią potwierdzenie gotowości wzajemnej wymiany informacji, rozwoju struktur promocyjno-informacyjnych, a także tworzą podstawy do funkcjonowania międzyrządowych organów do spraw współpracy gospodarczej.

3. Aktywna współpraca gospodarcza w ramach organizacji międzynarodowych.