Tureccy handlowcy i liderzy opinii docenili restrykcyjne zasady produkcji europejskiej wołowiny

Wołowina jest nadal mięsem bardzo chętnie wybieranym przez grupę tureckich handlowców i liderów opinii. W badaniu zrealizowanym po drugim roku kampanii, pt. „Zasmakuj w Europie” jej zakup deklaruje 94% ankietowanych. Jednocześnie, kluczowe znaczenie ma dla respondentów rodzimość produktów, a przywiązanie do kraju ich pochodzenia deklaruje aż 97% odpowiadających. W tym kontekście wyniki badania dotyczące promocji europejskiej wołowiny prezentują się pozytywnie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 13% respondentów zetknęło się z tematyką europejskiego mięsa wołowego, a ponad 40% zauważa, że temat ten podejmowany jest w mediach z większą częstotliwością.

Kampania pt. „Zasmakuj w Europie” to trzyletnia inicjatywa promocyjno-informacyjna, której celem jest komunikacja bezpieczeństwa, restrykcyjnych standardów produkcji i walorów smakowych mięsa wołowego pochodzącego z krajów Unii Europejskiej. Coroczne badania ankietowe, przeprowadzane na grupie tureckich respondentów, pozwalają organizatorom nie tylko mierzyć efektywność prowadzonych aktywności, ale są również wyznacznikiem w planowaniu kolejnych działań.

W 2016 roku, komunikacja wokół kampanii pt. „Zasmakuj w Europie” koncentrowała się głównie na pogłębianiu relacji z grupami docelowymi projektu, budowaniu świadomości sektora mięsa wołowego w Unii Europejskiej, a także potencjału współpracy w tym obszarze pomiędzy Starym Kontynentem i Turcją. Organizatorzy programu zorganizowali kilkudniową wizytę studyjną w Polsce, zrealizowali kampanię prasową w mediach branżowych, a także wydali publikację, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji”, która została wysłana do ponad 600 odbiorców na terenie Turcji.

Pierwszy rok każdej kampanii niesie ze sobą efekt nowości. Dodatkowo, w 2015 roku braliśmy udział w kilkudniowych targach na terenie Turcji, co wpłynęło pozytywnie na budowanie bezpośrednich relacji. Wyzwaniem, w ubiegłym roku, było utrzymanie tego poziomu zainteresowania. Ponad połowa tureckich respondentów docenia surowe normy produkcyjne i nowoczesną infrastrukturę. 40% badanych zauważa również poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju na terenie Unii – komentuje Katarzyna Oponowicz, dyrektor biura Związku „Polskie Mięso”, organizatora kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”.

Pomimo deklaracji wyboru głównie rodzimej wołowiny, warto zaznaczyć, że część respondentów gotowa jest z czasem zmienić swoje zdanie na temat mięsa. Pod wpływem kampanii, niektórzy z nich deklarują chęć zgłębienia swojej wiedzy na temat europejskiej wołowiny, a 16% poleciło by ją innym. Taki rezultat świadczy o stopniowym budowaniu otwartości mieszkańców Turcji podczas podejmowania decyzji zakupowych.

Pamiętajmy, że kampania, której celem jest zmiana postrzegania danego produktu, wymaga konsekwentnej komunikacji i czasu, potrzebnych by zbudować świadomość oraz zdobyć zaufanie tureckich konsumentów. W każdej podejmowanej przez nas aktywności podkreślamy to, czym wyróżnia się europejskie mięso wołowe. Wysoka jakość, gwarantowana przez restrykcyjne i transparentne zasady bezpieczeństwa produkcji zapewniają smak i kruchość, która doskonale sprawdzi się w każdej kuchni. Mamy pewność, że przekonanie do tego mieszkańców Turcji jest tylko kwestią czasu – podsumowuje Katarzyna Oponowicz.

Organizatorzy kampanii „Zasmakuj w Europie” w 2017 roku zaplanowali kampanię w mediach branżowych oraz udział w targach Food Istanbul, odbywających się we wrześniu w Stambule.

Więcej na temat kampanii można przeczytać na stronie internetowej www.zasmakujweuropie.eu.

Badanie efektywności kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”
Celem realizowanego cyklicznie badania jest ocena efektywności kampanii promocyjno-informacyjnej pt. „Zasmakuj w Europie”. Badanie realizowane jest w 4 etapach – w momencie startu kampanii i po każdym kolejnym roku jej trwania. Odbiorcami aktywności są przedstawiciele grup docelowych inicjatywy na terenie Turcji, tj. importerzy, dystrybutorzy, handlowcy, zajmujący się sprzedażą mięsa, szefowie kuchni, dziennikarze, blogerzy kulinarni, przedstawiciele organizacji branżowych oraz wspierających branżę mięsną. Osoby te zostały sklasyfikowane jako Grupa Opiniotwórcza i Handlowa.
Badanie ankietowe/ kwestionariuszowe trwa do 15 minut i realizowane z wykorzystaniem dwóch technik badawczych:
· CAWI (Computer Assisted Website Interviews), czyli samowypełnialnych ankiet internetowych,
· CATI (Computer Assisted Telephone Interviews), czyli wywiadów telefonicznych.
Badanie realizowane jest przez firmę IQS Sp. z o.o., która od ponad 20 lat wspiera klientów w procesach strategiczno-marketingowych. Firma klasyfikowana jest jako jedna z 10 najlepszych agencji badawczych w Polsce.
Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’
Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt.,,Zasmakuj w Europie’’. Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/
Związek Polskie Mięso
Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków. Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii