Wizyta studyjna tureckiej delegacji w Polsce, w ramach kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”

Jak wygląda produkcja wołowiny w Europie? Jakich standardów wymaga się od zakładów mięsnych? I czy Europa ma szansę stać się partnerem biznesowym Turcji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielili organizatorzy kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”, podczas wizyty tureckiej delegacji w Warszawie. Od 9 do 11 czerwca 2016 r., 9 przedstawicieli rynku tureckiego, wzięło udział w wyjątkowym 3-dniowym spotkaniu, mającym na celu przybliżenie łańcucha produkcji w sektorze europejskiego rynku wołowego, w tym omówienie restrykcyjnych standardów jakości i bezpieczeństwa polityki rolnej Wspólnoty. Podczas wizyty miała miejsce również oficjalna premiera unikatowej publikacji, stworzonej we współpracy z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą.

Kampania pt. „Zasmakuj w Europie”, której pomysłodawcą jest Związek „Polskie Mięso”, została zainaugurowana w styczniu 2015 roku. Jej celem jest stałe poszerzanie rynku zbytu dla europejskiego mięsa wołowego oraz edukacja w tym obszarze, na terenie Turcji. Działania skupiają się głównie wokół relacji w obszarze B2B, gdzie kluczowe znaczenie mają bezpośrednie spotkania organizatorów z odbiorcami kampanii, którymi są liderzy opinii, dziennikarze i instytucje branżowe. Tegoroczne tego typu wydarzenie odbyło się w Warszawie. Przez 3 dni, od 9 do 11 czerwca, inicjatorzy projektu mieli zaszczyt gościć 9-osobową turecką delegację. Wśród zaproszonych osób znaleźli się między innymi przedstawiciele najważniejszych organizacji tureckiego sektora mięsnego, media, czy jednostki promujące handel pomiędzy Unią Europejską, a Turcją.

Wizytę studyjną rozpoczęła oficjalna premiera publikacji pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji”, stworzonej we współpracy z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą. Opracowanie ma na celu przybliżenie tureckim importerom, mediom
i instytucjom tematów związanych z produkcją mięsną oraz rynkiem wołowiny Unii Europejskiej,
a także potencjałem współpracy gospodarczej, pomiędzy Starym Kontynentem i Turcją. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja, podczas której tureccy goście mieli okazję spróbować dań, przygotowanych na bazie europejskiej wołowiny.

Stworzona w ramach kampanii pt. „Zasmakuj w Europie” publikacja stanowi merytoryczny punkt wyjściowy dla szerszej dyskusji na temat aktualnych potrzeb tureckiego rynku mięsnego oraz oferty UE, spełniającej oczekiwania dostarczania smacznej, bezpiecznej i atrakcyjnej cenowo wołowiny. Jako przedstawiciele sektora mięsa wołowego UE jesteśmy pewni, że oferujemy naszym partnerom biznesowym wysokiej klasy produkt, odznaczający się wyjątkowymi walorami smakowymi i wartością odżywczą, czego dowodem są pozytywne doświadczenia eksportowe ubiegłych lat – mówi Witold Choiński, prezes Związku „Polskie Mięso”, organizatora kampanii.

Podczas drugiego dnia wizyty, delegacja miała okazję odwiedzić zakład mięsny MOKOBODY,
w którym eksperci branżowi szczegółowo omówili łańcuch produkcji wołowej oraz restrykcyjne zasady polityki rolnej, obowiązujące na terenie UE.

Drugi rok kampanii jest dla nas czasem intensyfikacji działań wokół budowy platformy handlowej
z Turcją. Aktywności, takie jak wizyta w zakładzie mięsnym umożliwia gościom przekonanie się
o pełnej transparentności i restrykcyjnych zasadach unijnych procesów produkcyjnych. W przypadku długofalowych zmian, zakładanych w ramach kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”, tylko konsekwentne działania, oparte na eksperckiej wiedzy, otwartości i edukacji mają realny wpływ na zmianę postrzegania, czy odbiór danego produktu. Jesteśmy pewni, że dzięki komunikacji różnych aspektów europejskiego mięsa wołowego, wyjątkowemu smakowi opartemu na odpowiednim poziomie marmurkowatości i kruchości, czy jednolitych, jasnych zasadach współpracy biznesowej, wołowina
z krajów Wspólnoty już niebawem na stałe zagości na tureckich stołach –
podsumowuje Witold Choiński ze Związku „Polskie Mięso”.

Więcej na temat kampanii „Zasmakuj w Europie” można przeczytać pod adresem www.zasmakujweuropie.eu.

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty. Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’.

Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków.

Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’.

Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza

Organizacja otoczenia biznesowego w Polsce i w Turcji, powstała w 2007 roku. Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turecką oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Turcji i tureckich interesów gospodarczych w Polsce. Realizuje swój cel poprzez :

  • ochronę i popieranie interesów gospodarczych swoich członków;

  • inspirowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi obydwu krajów;

  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce i w Turcji;

  • wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obydwu krajach;

  • organizowanie konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, targów, wystaw
    i innych imprez promocyjnych oraz udział w nich;

  • pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych kontaktach gospodarczych;

  • świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego.

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza została utworzona na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych /Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. Z 1992r Nr 75, poz. 368/. Jest organizacją samorządową i nie posiada dotacji ze środków publicznych.