Współfinansowanie przez UE

Program działań, w ramach kampanii pt. ,,Zasmakuj w Europie’’, został oparty o zalecenia i wytyczne, wskazane w rozporządzeniach dla działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. Podstawy prawne zostały opracowane i nowelizowane przez Radę Wspólnoty Europejskiej i Komisję Europejską, w latach 2007-2013. Przyjęta w kampanii strategia umożliwiła współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, poprzez spełnienie poniższych warunków:

  1. Zaplanowanie działań na rynku tureckim, wskazanym przez Komisję jako potencjalny Kraj Docelowy;
  2. Założenie promocji wizerunku europejskiego mięsa (wołowiny) na rynku ww. kraju;
  3. Uwzględnienie, w doborze Grup Docelowych programu, odbiorców wskazanych przez Komisję, w szczególności: dystrybutorów i stowarzyszeń dystrybutorów, handlowców, dziennikarzy i liderów opinii;
  4. Działania na rzecz zmiany negatywnych stereotypów, dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego;
  5. Oparcie przekazów na gwarancji bezpieczeństwa produktów mięsnych, poprzez udzielanie obiektywnych i wyczerpujących informacji na temat wspólnotowych
    i krajowych przepisów w tym zakresie;
  6. Bezpośrednie przeszkolenie przedstawicieli Grup Docelowych w zakresie konkretnych systemów jakości, z naciskiem na ich przejrzystość, całkowitą identyfikowalność
    i etykietowanie produktów, surowsze niż wymagane na mocy przepisów, standardy produktów i jakość wyższą niż przewidują to zwyczajne normy handlowe.