„Zasmakuj w Europie”, czyli nowa jakość mięsa na tureckim rynku

94% mieszkańców Turcji, wybierając mięso, decyduje się na wołowinę. Takie wyniki badań przedstawili organizatorzy kampanii „Zasmakuj w Europie”, dedykowanej promocji europejskiego mięsa wołowego. Mieszkańcy Turcji, podczas ankiety, zadeklarowali kupowanie głównie krajowych produktów, podchodząc nieufnie do oferty oraz współpracy z europejskimi producentami. Kampania „Zasmakuj w Europie”, realizowana na terenie Turcji przez najbliższe trzy lata, ma na celu zmianę postrzegania europejskiej wołowiny oraz informowanie o jej walorach, głównie w grupie handlowców i liderów opinii.

Pomysłodawcą badania na temat mięsa i europejskiej wołowiny byli organizatorzy kampanii „Zasmakuj w Europie”, którzy w ten sposób mieli szansę poznać zwyczaje, opinie i oczekiwania mieszkańców Turcji. Grupę respondentów tworzyli handlowcy, szefowie kuchni, dziennikarze
i przedstawiciele organizacji branżowych. Wyniki na poziomie 94% potwierdzają jednoznacznie, że najpopularniejszym gatunkiem mięsa w Turcji jest wołowina. Jednocześnie, chociaż aż 85% respondentów zwraca uwagę na miejsce pochodzenia mięsa, tylko 10% kupuje to pochodzące spoza Turcji. Brak przekonania do importowanych produktów potwierdza również ponad połowa ankietowanych, która zadeklarowała negatywną opinię na temat europejskiej wołowiny.

Podejmując decyzję o realizacji kampanii „Zasmakuj w Europie” zdawaliśmy sobie sprawę
z konieczności budowania wizerunku i wiedzy na temat naszych produktów. Z drugiej strony, jesteśmy pewni jakości, wyjątkowego smaku i bezpieczeństwa oferowanego przez nas mięsa. Komunikacja
z grupą handlową i liderami opinii pozwoli nam efektywnie zaprezentować te walory oraz jak najlepiej dopasować naszą ofertę do oczekiwań tureckich konsumentów –
wyjaśnia Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso – Organizatora Kampanii.

W badaniu, ankietowani docenili wysokie europejskie standardy, a także nowoczesną infrastrukturę
i politykę Wspólnoty. Prawie 60% respondentów pozytywnie ocenia surowe normy produkcji, 54% innowacyjną bazę produkcyjną, a 46% zasady zrównoważonego rozwoju, przestrzegane w krajach Unii. Respondenci biorący udział w badaniu potwierdzili, że są to aspekty zdecydowanie wyróżniające europejskie produkty.

Przez kolejne miesiące kampanii chcemy podnosić świadomość, że dzięki czynnikom takim jak restrykcyjna unijna polityka żywnościowa, pełna transparentność łańcucha produkcji, czy nowoczesne zakłady przetwórstwa, nasze mięso to nie tylko bezpieczny, pewny wybór i powtarzalna jakość, ale również głęboki smak, aromat, czy odpowiedni poziom kruchości. Poprzez spójne, systemowe podejście w sektorze przetwórstwa mięsnego nasi partnerzy biznesowi otrzymują zawsze produkt wysokiej, powtarzalnej jakości w rozsądnej cenie – dodaje Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso – Organizatora Kampanii.

W ramach programu, do końca 2015 roku, przewidziana jest kilkumiesięczna kampania prasowa w tureckich mediach branżowych, a także udział w międzynarodowych targach WorldFood, organizowanych we wrześniu w Stambule. W czasie wydarzenia organizatorzy planują spotkania
z grupami handlowców i liderów opinii, podczas których chcą, z pomocą branżowych specjalistów
i kucharzy, przybliżyć właściwości i smak europejskiej wołowiny.

W realizowanym badaniu aż 2/3 ankietowanych zaznaczyło neutralny lub negatywny stosunek do europejskich firm, co w opinii organizatorów kampanii jest sygnałem potrzeby bezpośredniej interakcji, będącej szansą nawiązania pozytywnych relacji z przedstawicielami tureckiej branży mięsnej oraz zaprezentowania modelu współpracy, opartego na uczciwości i terminowości. Inicjatorzy projektu wierzą, że poprzez konsekwentną realizację zaplanowanych działań, europejskie mięso, z czasem, stanie się dla mieszkańców Turcji i handlowców naturalnym wyborem zakupowym

Informacje na temat kampanii oraz europejskiego mięsa wołowego można znaleźć na stronie www.zasmakujweuropie.eu

Kampania pt. ,,Zasmakuj w Europie’’

Kampania „Zasmakuj w Europie” obejmuje działania promocyjno-informacyjne na terenie Turcji, dotyczące świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego, a także przetworów wytworzonych na bazie tych produktów. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe i wytworzone na jego bazie przetwory,
a także zbudowanie pozytywnego wizerunku europejskiego mięsa, poprzez dostarczanie kompleksowych informacji i działania edukacyjne. Organizatorzy kampanii podkreślają wysoką jakość produktów pochodzących z Unii Europejskiej, a także restrykcyjne zasadach higieny i bezpieczeństwa, charakteryzujące produkcję mięsa na terenie Wspólnoty.
Więcej o kampanii pod linkiem: http://www.zasmakujweuropie.eu/

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, została powołana w 1990 r., z misją stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych
z produkcji rolniczej. Od 1 maja 2004 roku instytucja jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Instytucja obejmująca 16 oddziałów terenowych, administruje i wdraża w Polsce wybrane mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Agencja Rynku Rolnego nadzoruje kampanię promocyjno-informacyjną pt. ,,Zasmakuj w Europie’’.

Więcej o Agencji Rynku Rolnego pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

Związek Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso to instytucja dedykowana podmiotom branży mięsnej, działająca od ponad 20 lat i zrzeszająca niemal
60 dużych i średnich zakładów mięsnych oraz firm działających na rzecz tego sektora. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów gospodarczych jej podmiotów oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Związek Polskie Mięso przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych jego członków.

Związek Polskie Mięso jest Organizacją Proponującą dla kampanii promocyjno-informacyjnej pt ,,Zasmakuj w Europie’’.

Więcej o Związku Polskie Mięso pod linkiem: http://polskie-mieso.pl/

Europejskie standardy jakości

Założeniem polityki unijnej jest ochrona zdrowia w całym łańcuchu rolno-spożywczym – obejmującym wszystkie etapy produkcji żywności od hodowli po konsumpcję. Jej zasady opierają się na 3 kluczowych filarach:

• zapewnienie, aby żywność i pasza dla zwierząt były bezpieczne i miały wysoką wartość odżywczą,

• zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony roślin,

• zapewnienie dokładnych i przejrzystych informacji o pochodzeniu, składzie i etykietowaniu oraz wykorzystaniu żywności.

Dzięki zintegrowanemu podejściu systemowemu można prześledzić drogę każdej żywności i paszy wyprodukowanej
i sprzedanej w Unii Europejskiej „od pola do stołu”, a konsumenci otrzymują dokładne informacje o składzie spożywanych przez siebie produktów. Dzięki unijnym przepisom, obywatele Wspólnoty mają zagwarantowane jedne z najsurowszych norm bezpieczeństwa żywności na świecie.

Zgodnie z założeniami unijnej polityki żywieniowej, od wielu lat zakłady przemysłu spożywczego na terenie wdrażają różnego rodzaju rozwiązania systemowe, zapewniające wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności. Do najbardziej znanych programów należą: Good Manufacture Practice (GMP), Good Hygienic Practice (GHP), Sanitary Performance Standards (SPS), Hazard Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standarization (ISO). Ich podstawą jest kompleksowe zintegrowanie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz nadzór i kontrola całego łańcucha produkcyjnego, w celu utrzymania jak najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa.