Pytania i odpowiedzi

1. Jakie są cele i założenia realizowanej kampanii?

Kluczowym celem kampanii jest promocja europejskiego mięso wołowego wśród odbiorców, na terenie Turcji. Opracowane działania o charakterze promocyjno-informacyjnym zaplanowane są na okres 36 miesięcy i zakładają poszerzenie rynku zbytu na europejskie mięso wołowe oraz budowanie i wzmacnianie wizerunku europejskiego mięsa wołowego, poprzez komunikowanie jego wysokiej jakości, walorów smakowych, a także europejskich standardów produkcji.

2. Dlaczego to właśnie rynek turecki został wybrany jako kraj docelowy realizacji kampanii pt. ,,Zasmakuj w Europie’’?

Turcja, dzięki bezpośredniej granicy z Unią Europejską jest jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów, pod względem eksportu. W związku z dynamiczną sytuacją handlową, potencjałem gospodarczym oraz pozytywnymi doświadczeniami biznesowymi, jeszcze do połowy 2012 roku, Turcja była dla Unii Europejskiej strategicznym odbiorcą mięsa wołowego.

3. Kto jest głównym odbiorcą kampanii pt. ,,Zasmakuj w Europie’’?

Odbiorcy kampanii pt. ,,Zasmakuj w Europie’’ zostali podzieleni na trzy główne grupy:


1. Grupa Handlowa, czyli odbiorcy profesjonalni stanowiący swoisty filtr, pomiędzy europejskimi dostawcami a finalnymi konsumentami mięsa. Do grupy tej należą firmy i instytucje zajmujące się pośrednio i bezpośrednio importem mięsa wołowego lub przetworów na nim bazujących, a także organizacje zawodowe, biznesowe i handlowe zrzeszające przedsiębiorców.


2. Grupa Opiniotwórcza, której rekomendacje i zdanie mają wpływ na postrzeganie europejskiego mięsa i decyzje zakupowe społeczeństwa. Grupę tę tworzą przedstawiciele świata mediów oraz szefowie kuchni.


3. Konsumenci, podejmujący decyzje zakupowe każdego dnia, osoby zainteresowane tematyką kulinarną, ceniące wyjątkowy smak i wysoką jakość produktów.

4. W jaki sposób zainteresowane osoby będą mogły zdobyć informacje na temat europejskiej wołowiny oraz kampanii?

Kompleksowe informacje na temat kampanii są regularnie publikowane na stronie internetowej www.zasmakujweuropie.eu, gdzie każda z osób zainteresowanych różnymi aspektami kampanii, czy tematem mięsa wołowego znajdzie kompleksowe informacje na ten temat. Przez cały czas trwania kampanii do dyspozycji osób zainteresowanych tematyką pozostaje również biuro prasowe, którego przedstawiciele gotowi są udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania, związane z prowadzonymi działaniami. Dodatkowo, w ramach kampanii prowadzone są regularne działania edukacyjne, realizowane we współpracy z tureckimi mediami, a także spotkania bezpośrednie. W 2015 roku Organizatorzy i eksperci kampanii pt ,,Zasmakuj w Europie’’ wezmą udział w międzynarodowych targach World Food, odbywających się we wrześniu w Istambule, podczas których odwiedzający będą mieli okazję poznać szczegóły kampanii, porozmawiać z ekspertami oraz spróbować promowanych produktów.

5. Czym wyróżnia się europejskie mięso wołowe?

Najważniejszym wyróżnikiem europejskiego mięsa wołowego jest wysoka jakość produktów, osiągnięta dzięki wysokim standardom Wspólnoty i restrykcyjnym normom produkcji. Zgodnie z filozofią kontroli „od pola do stołu” i wynikającymi z niej rygorystycznymi zasadami nadzoru nad cyklem produkcyjnym oraz pełnym monitoringiem na każdym jego etapie, mamy pewność, że mięso pochodzące z krajów Unii Europejskiej charakteryzuje się wyjątkowymi walorami jakościowymi.

6. Czy w ramach kampanii uwzględnione są bezpośrednie spotkania z przedstawicielami Organizatorów?
Jeśli tak, gdzie będzie można ich spotkać?

Przedstawiciele Organizatorów kampanii oraz współpracujący eksperci wezmą udział w międzynarodowych targach World Food, odbywających się w dniach 3-7 września 2015 roku, w Istambule. Bezpośrednie spotkania z partnerami w Turcji to kluczowy element w procesie ponownego otwierania rynku. Organizatorzy kampanii są przekonani, że budowanie świadomości unikalnych walorów europejskiego mięsa wołowego oraz informacje na temat restrykcyjnych zasad jego produkcji, będą miały przełożenie na skuteczność działań na szczeblu administracyjnym, które są nieodzowne w procesie wymiany handlowej.

7. Czy można spodziewać się długofalowych, pozytywnych zmian w obszarze obniżenia ceł na import mięsa wołowego z UE?

Unię Europejską i Turcję łączą pozytywne doświadczenia biznesowe w sektorze wołowiny, czego najlepszym dowodem jest intensywna wymiana handlowa pomiędzy tymi rynkami w latach 2010-2012. Jesteśmy świadomi, że dla stabilnej sytuacji gospodarczej potrzebne są długofalowe porozumienia handlowe. Takie rozwiązania dla eksportu wołowiny z UE zostały wdrożone między innymi w przypadku Brazylii, Urugwaju, Argentyny, Australii. Limity tam zawarte są uzgodnione na wiele lat, a handel odbywa się w warunkach wolnej konkurencji. Dzięki takim rozwiązaniom UE zachowuje balans między ochroną interesów własnych producentów wołowiny, a zapewnieniem konsumentom dobrej jakości produktów w korzystnej cenie.
Rok 2015 przyniósł wiele pozytywnych zmian w obszarze tematu zniesienia barier handlowych dla europejskiej wołowiny. W pierwszej połowie 2015 roku odnotowano 39%-owy wzrost w eksporcie żywych zwierząt . Dodatkowo, w ostatnim kwartale 2015 roku, Turcja przyznała nowy kontyngent taryfowy w wysokości 30 000 ton mięsa wołowego. Wzrost zaufania przedstawicieli rynku tureckiego w zestawieniu z pełną transparentnością i wysokim stopniem bezpieczeństwa produkcji UE są dla nas obiecującymi sygnałami dla rozwoju dynamiki wymiany handlowej w obszarze mięsa wołowego, również w perspektywie dalszej realizacji kampanii „Zasmakuj w Europie”.

8. Jak można podsumować pierwszy rok kampanii „Zasmakuj w Europie”?

Kluczowym założeniem kampanii „Zasmakuj w Europie” jest rzetelne, aktualne i kompleksowe informowanie przedstawicieli rynku tureckiego na temat europejskiej wołowiny – jej charakterystycznych cech, wyróżników jakościowych i smakowych. W ramach programu, w 2015 roku, zaplanowaliśmy stworzenie strony internetowej dedykowanej projektowi, kilkumiesięczną kampanię prasową w tureckich mediach branżowych, a także udział w międzynarodowych targach WorldFood w Stambule. W czasie wydarzenia zostały przewidziane również dodatkowe spotkania z grupami handlowców i liderów opinii, których celem było przybliżenie założeń kampanii.
Po 12 miesiącach realizacji kampanii możemy powiedzieć, że wszystkie z postawionych w 2015 roku celów udało się zrealizować. Pod adresem www.zasmakujweuropie.eu zainteresowani tematem użytkownicy znajdą nie tylko niezbędne informacje na temat europejskiej wołowiny – dane statystyczne, historię produkcji i właściwości dietetyczne, ale również kontakty biznesowe do europejskich producentów, czy propozycje przepisów kulinarnych z wykorzystaniem wołowiny. Na czas trwania kampanii zostało uruchomione także biuro prasowe, odpowiedzialne za kontakty z mediami i dystrybucję materiałów informacyjnych. Dodatkowo, dzięki kampanii prasowej w tureckich mediach, o głównych założeniach projektu „Zasmakuj w Europie” można było przeczytać w 8 tytułach branżowych i lifestylowych. Najważniejszym doświadczeniem ubiegłego roku była jednak wizyta w Turcji, podczas międzynarodowych targów branży spożywczej WorldFood, odbywających się we wrześniu w Stambule. Wydarzenie miało kluczowe znaczenie dla nawiązywania współpracy biznesowej, poznania potrzeb i oczekiwań tureckich konsumentów oraz budowania relacji z tureckimi mediami. Bezpośrednie spotkania przedstawicieli kampanii z handlowcami i liderami opinii, były okazją do przybliżenia właściwości i smaku europejskiej wołowiny. Zgodne z założeniami kampanii, kolejne miesiące są czasem konsekwentnej realizacji jej celów, skoncentrowanych na podnoszeniu świadomości w obszarze bezpieczeństwa produkcji mięsnej w UE oraz wysokiej jakości oferowanych produktów.

9. Jak można podsumować drugi rok kampanii pt. „Zasmakuj w Europie”?

Drugi rok był dla nas niezwykle intensywny oraz wymagający, ponieważ stanęliśmy przed wyzwaniem podtrzymania zainteresowania tematyką kampanii w oczach opinii publicznej i mediów. W 2016 roku skoncentrowaliśmy się na jeszcze bardziej efektywnym dotarciu z informacjami na temat walorów europejskiego mięsa wołowego. W tym celu zorganizowaliśmy kilkudniową wizytę studyjną w Polsce, podczas której 10-osobowa delegacja przedstawicieli rynku tureckiego mogła zobaczyć pełny łańcuch produkcji europejskiego zakładu mięsnego. Aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny oraz jeszcze lepiej zrozumieć specyfikę rynku tureckiego, nawiązaliśmy również współpracę z Polsko-Turecką izbą Gospodarczą. Wspólnie stworzyliśmy wyjątkowe opracowanie branżowe, pt. „Charakterystyka i kierunki rozwoju sektora wołowego Unii Europejskiej, w kontekście współpracy handlowej tych regionów oraz potencjału eksportowego europejskiej wołowiny do Turcji”. Publikacja, która została wysłana do tureckich izb handlowych, liderów opinii i instytucji przybliża europejski rynek mięsa oraz aspekt wymiany handlowej w tym obszarze pomiędzy Europą i Turcją. Bazując na pozytywnym przyjęciu naszych inicjatyw wśród przedstawicieli rynku tureckiego, mamy nadzieję, że powzięte wysiłki przyniosą niebawem wymierny skutek w postaci usprawnienia wymiany handlowej pomiędzy Europą i Turcją.